Van Công Nghiệp

Van Công Nghiệp – Industrial Valve

Van công nghiệp là thiết bị cơ khí kiểm soát dòng chảy và áp suất của chất lỏng, khí và chất bẩn trong hệ thống. Chúng còn được gọi là bộ điều chỉnh và được sử dụng trong nhiều ứng dụng. Các van khác nhau về kích thước, thiết kế, chức năng và hoạt động. Có một số phương pháp có thể được sử dụng để phân loại van bao gồm cả cơ chế điều khiển và chức năng van.

Chức Năng  Van Công Nghiệp
Van là một phần của nhiều máy móc sử dụng hàng ngày và có thể thực hiện nhiều chức năng. Ba chức năng van thông thường bao gồm dừng và khởi động dòng chảy, điều tiết (điều khiển lưu lượng), và hoạt động để kiểm tra dòng chảy không trở lại (kiểm tra).

 • Stop / Start Valve – Van Khóa / Van Mở được sử dụng cho các hệ thống không cần điều tiết lưu lượng. Van mở ra cho phép dòng chảy và đóng lại để ngăn chặn dòng chảy.
 • Throttle Valve – Van điều tiết hay van điều khiển tốc độ và dung tích dòng chảy qua hệ thống.
 • Non-return Valve – Van không trở lại hoặc van một chiều kiểm soát hướng dòng chảy. Dòng chảy theo hướng mong muốn sẽ mở van, trong khi dòng chảy theo hướng ngược lại sẽ đóng van lại. Những van này rất quan trọng để ngăn ngừa dòng chảy ngược vào các hệ thống trong các ứng dụng như quản lý nước thải.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Bi

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi Kiểu Nối

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG Van Bi Kiểu Nối
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG Van Bi Kiểu Nối

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Bi Kiểu Nối

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi Ba Ngã

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG Van Bi Ba Ngã
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG Van Bi Ba Ngã

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Bi Ba Ngã

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Vòi

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Vòi
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Vòi

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Vòi

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi Khối

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi Khối
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi Khối

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Bi Khối

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Màng

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Màng
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Màng

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Màng

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Màng Mới

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Màng Mới
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Màng Mới

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Màng Mới

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Màng Kiểu Nối

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Màng Kiểu Nối
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Màng Kiểu Nối

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Màng Kiểu Nối

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bướm

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bướm
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bướm

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Bướm

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi Một Chiều

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi Một Chiều
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi Một Chiều

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Bi Một Chiều

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Một Chiều Lá Lật

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi Một Chiều Lật
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Bi Một Chiều Lật

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Một Chiều Lá Lật

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Cổng

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Cổng
  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG - Van Cổng

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG – Van Cổng

  Van Nhựa Chịu Hóa Chất ASUNG là công ty hàng đầu của van và đường ống sản phẩm nhựa từ khi thành lập vào năm 1967 đã được phát triển hàng đầu trong lĩnh vực ống nhựa trong nước.