Đồng Hồ Lưu Lượng ASA

Đồng Hồ Lưu Lượng ASA –  Hiệu Năng Cao Như Bạn Muốn

Đồng Hồ Lưu Lượng ASA là công ty hàng đầu trong sản xuất và cung cấp đồng hồ đo lưu lượng và thiết bị để đo lưu lượng trong bất kỳ quy trình công nghiệp nào. Nó cung cấp một loạt các đồng hồ đo lưu lượng dạng cơ, đồng hồ đo lưu lượng bằng nguyên lý chênh áp, đồng hồ đo lưu lượng bằng nguyên lý điện từ, bộ điều khiển lưu lượng và các giải pháp xử lý tích hợp áp dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, trung tâm kỹ thuật. Ngoài việc dùng đo lưu lượng khí, hơi nước, hóa chất, hóa dầu, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, đồng hồ lưu lượng ASA cũng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như xử lý chất thải, năng lượng, công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model C / G – Variable Area

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model C _ G 1
  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model C _ G 1Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model C _ G 1 2

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model C / G – Variable Area

  Đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA tuân thủ các tiêu chuẩn của UNI EN ISO 9001, PED và ATEX và hoạt động liên quan đến môi trường cũng như về an ninh và sức khoẻ của nhân viên, theo luật pháp của Ý hoặc phù hợp với ISO 14001, OHSAS 18001 và SA 8000 quy định quốc tế. Nhóm Nghiên cứu & Phát triển và nhóm thiết kế đã làm cho đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA trở thành một công ty chuyên nghiệp cao luôn sẵn sàng để tạo ra các dự án mới dẫn đến các công cụ hiện đại.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model L – Variable Area

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model L
  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model LĐồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model L 7

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model L – Variable Area

  Đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA tuân thủ các tiêu chuẩn của UNI EN ISO 9001, PED và ATEX và hoạt động liên quan đến môi trường cũng như về an ninh và sức khoẻ của nhân viên, theo luật pháp của Ý hoặc phù hợp với ISO 14001, OHSAS 18001 và SA 8000 quy định quốc tế. Nhóm Nghiên cứu & Phát triển và nhóm thiết kế đã làm cho đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA trở thành một công ty chuyên nghiệp cao luôn sẵn sàng để tạo ra các dự án mới dẫn đến các công cụ hiện đại.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model E / N – Variable Area

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model E _ N
  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model E _ NĐồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model E _ N 1

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model E / N – Variable Area

  Đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA tuân thủ các tiêu chuẩn của UNI EN ISO 9001, PED và ATEX và hoạt động liên quan đến môi trường cũng như về an ninh và sức khoẻ của nhân viên, theo luật pháp của Ý hoặc phù hợp với ISO 14001, OHSAS 18001 và SA 8000 quy định quốc tế. Nhóm Nghiên cứu & Phát triển và nhóm thiết kế đã làm cho đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA trở thành một công ty chuyên nghiệp cao luôn sẵn sàng để tạo ra các dự án mới dẫn đến các công cụ hiện đại.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model 1900 – 1901 – 1903

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model 1900 1901 1903
  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model 1900 1901 1903Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model 1900 1901 1903 1

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model 1900 – 1901 – 1903

  Đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA tuân thủ các tiêu chuẩn của UNI EN ISO 9001, PED và ATEX và hoạt động liên quan đến môi trường cũng như về an ninh và sức khoẻ của nhân viên, theo luật pháp của Ý hoặc phù hợp với ISO 14001, OHSAS 18001 và SA 8000 quy định quốc tế. Nhóm Nghiên cứu & Phát triển và nhóm thiết kế đã làm cho đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA trở thành một công ty chuyên nghiệp cao luôn sẵn sàng để tạo ra các dự án mới dẫn đến các công cụ hiện đại.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model 1911 – 1916

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model 1911 1916
  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model 1911 1916

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model 1911 – 1916

  Đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA tuân thủ các tiêu chuẩn của UNI EN ISO 9001, PED và ATEX và hoạt động liên quan đến môi trường cũng như về an ninh và sức khoẻ của nhân viên, theo luật pháp của Ý hoặc phù hợp với ISO 14001, OHSAS 18001 và SA 8000 quy định quốc tế. Nhóm Nghiên cứu & Phát triển và nhóm thiết kế đã làm cho đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA trở thành một công ty chuyên nghiệp cao luôn sẵn sàng để tạo ra các dự án mới dẫn đến các công cụ hiện đại.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model P13 – Variable Area

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model P13
  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA - Model P13

  Đồng Hồ Lưu Lượng Dạng Cơ ASA Model P13 – Variable Area

  Đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA tuân thủ các tiêu chuẩn của UNI EN ISO 9001, PED và ATEX và hoạt động liên quan đến môi trường cũng như về an ninh và sức khoẻ của nhân viên, theo luật pháp của Ý hoặc phù hợp với ISO 14001, OHSAS 18001 và SA 8000 quy định quốc tế. Nhóm Nghiên cứu & Phát triển và nhóm thiết kế đã làm cho đồng hồ lưu lượng dạng cơ ASA trở thành một công ty chuyên nghiệp cao luôn sẵn sàng để tạo ra các dự án mới dẫn đến các công cụ hiện đại.