Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẦU PIUSI – CẢI TIẾN XỬ LÝ CHẤT LỎNG

Đồng hồ đo lưu lượng dầu PIUSI là thiết yếu để đo số lượng phân phối, và các chuyên gia cần các công cụ chính xác, đáng tin cậy và mạnh mẽ. Sự đáp ứng của đồng hồ đo lưu lượng dầu Piusi đối với những yêu cầu này là các dòng đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số và cơ khí, một số trong số đó nổi bật với trọng lượng và độ chính xác nhẹ của chúng, và những thứ khác cho sức mạnh và độ tin cậy của chúng. Lưu lượng kế Piusi có thể được sử dụng cho các ứng dụng rộng nhất có thể tưởng tượng được, bao gồm dầu diesel, dầu và thực phẩm.

Phạm vi đo lưu lượng của chúng tôi cũng bao gồm các mô hình được thiết kế cho các tình huống khó khăn nhất: ví dụ, chúng ta có lưu lượng dòng chảy cao và đồng hồ đo lưu lượng mà đọc tốc độ dòng chảy của chất lỏng và hiển thị kết quả trên màn hình từ xa. Ví dụ, giải pháp này đặc biệt hữu ích đối với xe tải và máy móc vận chuyển đất.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K200

  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K200
  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K200Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K200 Remote Display

  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K200

  Đồng hồ đo lưu lượng dầu PIUSI được thành lập năm 1953 tại Suzzara, thuộc tỉnh Mantua (Ý). Họ bắt đầu như một hội thảo kỹ thuật cơ khí phục vụ ngành nông nghiệp. Công ty đã nhanh chóng tạo dựng tên tuổi cho mình như là một nhà sản xuất các sản phẩm chất lượng và dễ sử dụng phù hợp với một loạt các “công dụng khác nhau” (più-usi).

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K24

  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K24 AdBlue Rotable Display
  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K24 AdBlue Rotable DisplayĐồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K24 Handle

  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K24

  Đồng hồ đo lưu lượng dầu PIUSI được thành lập năm 1953 tại Suzzara, thuộc tỉnh Mantua (Ý). Họ bắt đầu như một hội thảo kỹ thuật cơ khí phục vụ ngành nông nghiệp. Công ty đã nhanh chóng tạo dựng tên tuổi cho mình như là một nhà sản xuất các sản phẩm chất lượng và dễ sử dụng phù hợp với một loạt các “công dụng khác nhau” (più-usi).

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K33 – K44

  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K33 K44
  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K33 K44Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K33 K44 Pluser

  Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dầu PIUSI K33 – K44

  Đồng hồ đo lưu lượng dầu PIUSI được thành lập năm 1953 tại Suzzara, thuộc tỉnh Mantua (Ý). Họ bắt đầu như một hội thảo kỹ thuật cơ khí phục vụ ngành nông nghiệp. Công ty đã nhanh chóng tạo dựng tên tuổi cho mình như là một nhà sản xuất các sản phẩm chất lượng và dễ sử dụng phù hợp với một loạt các “công dụng khác nhau” (più-usi).