Đồng Hồ Áp Suất GENERAL

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL SMBSPG LFSMBSPG

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL SMBSPG LFSMBSPG
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL SMBSPG LFSMBSPG

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL SMBSPG LFSMBSPG

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.