Đồng Hồ Áp Suất GENERAL

Đồng Hồ Áp Suất GENERAL – Di Sản, Uỷ Thác & Cam Kết

Đồng hồ áp suất GENERAL là thành viên của các cơ quan chính phủ khác nhau như Phòng Thương Mại Ấn Độ, Liên Minh Công Nghiệp Ấn Độ, Hội Đồng Xúc Tiến Khuyến khích Kỹ thuật Ấn Độ ở Ấn Độ và xuất khẩu gần 45 – 48% tổng sản lượng trên toàn thế giới đang gia tăng nhanh chóng. Họ_Đồng hồ áp suất GENERAL tự hào là người chiến thắng trong giải thưởng cao nhất của EEPC do Bộ Thương mại, chính phủ trao tặng của Ấn Độ trong 11 năm liên tiếp.

Tất cả các nhà máy sản xuất đều có chứng nhận chất lượng như ISO 9001: 2015 cũng như ISO 140001: 2015 được chứng nhận về sức khỏe và an toàn và OHSAS 18001: 2007 được chứng nhận về an toàn môi trường cũng như các sản phẩm chất lượng cao của đồnh hồ áp suất GENERAL được khen ngợi bởi các chứng chỉ quốc tế như CE, ATEX … Và được các tổ chức quốc tế như: BV, TUV, Lloyds, GL, SGS, ABS, DNV …

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBL – Absolute Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBL
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBL

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBL – Absolute Pressure Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBR – Absoblute Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBR
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBR

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBR – Absoblute Pressure Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APDS – Absolute Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APDS
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APDS

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APDS – Absolute Pressure Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BS25 LFBS25 SFBS25 LSBS25

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BS25 LFBS25 SFBS25 LSBS25
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BS25 LFBS25 SFBS25 LSBS25

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BS25 LFBS25 SFBS25 LSBS25

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPG LFBSPG - Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPG LFBSPG
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPG LFBSPG

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPG LFBSPG – Pressure Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPGTX SFBSPGTX – Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPGTX SFBSPGTX
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPGTX SFBSPGTX

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPGTX SFBSPGTX – Pressure Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL CCPG SFCCPG - Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL CCPG SFCCPG
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL CCPG SFCCPG

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL CCPG SFCCPG – Pressure Gauge

  Đồng hồ áp suất GENERAL được thành lập bởi Capt M.M. Kulkarni vào năm 1966 với nhà máy sản xuất đầu tiên ở New-Mumbai, Panvel, Ấn Độ để sản xuất đồng hồ nhiệt độ lưỡng kim. Năm 1991, Amarendra Kulkarni gia nhập gia đình đồng hồ áp suất GENERAL và với tầm nhìn độc đáo của mình, ông đã xác định lại các nhà máy sản xuất và quy trình bằng cách cải tạo các cơ sở sản xuất và áp dụng các công nghệ mới nhất của Châu Âu bằng cách hợp tác kỹ thuật với M / s. Máy Gauge Bourdon – Anh / Pháp cho các thiết bị đo áp suất và nhiệt độ dẫn đến các sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPBL LFDPBL SFDPBL LSDBPL – Differential Pr. Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPBL LFDPBL SFDPBL LSDBPL
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPBL LFDPBL SFDPBL LSDBPL

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPBL LFDPBL SFDPBL LSDBPL – Differential Pr. Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPCP – Differential Pr. Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPCP
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPCP

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPCP – Differential Pr. Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDH LFDPDH – Differential Pr. Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDH LFDPDH
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDH LFDPDH

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDH LFDPDH – Differential Pr. Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDS LFDPDS SFDPDS LSDPDS - DPDX – Differential Pr. Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDS LFDPDS SFDPDS LSDPDS - DPDX
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDS LFDPDS SFDPDS LSDPDS - DPDX

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDS LFDPDS SFDPDS LSDPDS – DPDX – Differential Pr. Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDS LFDPDS SFDPDS LSDPDS - DPDX – Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDS LFDPDS SFDPDS LSDPDS - DPDX
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDS LFDPDS SFDPDS LSDPDS - DPDX

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL DPDS LFDPDS SFDPDS LSDPDS – DPDX – Pressure Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.