Thiết Bị Đo Lường

Thiết Bị Đo Lường – Measuring Instrument

Thiết bị đo lường là một dụng cụ đo khối lượng vật lý. Trong các ngành khoa học vật lý, đảm bảo chất lượng và kỹ thuật, phép đo là hoạt động của việc thu thập và so sánh khối lượng vật chất của các đối tượng và sự kiện trong thực tế. Các vật thể và sự kiện được thành lập được sử dụng làm đơn vị, và quá trình đo lường cho một số liên quan đến mục được nghiên cứu và đơn vị đo được tham chiếu. Các dụng cụ đo lường, và các phương pháp thử chính thức xác định việc sử dụng dụng cụ, là phương tiện mà các mối quan hệ này được thu được. Tất cả các dụng cụ đo lường đều có mức sai số dụng cụ khác nhau và độ không đảm bảo đo.

Các nhà khoa học, kỹ sư và người khác sử dụng một loạt các dụng cụ để thực hiện các phép đo của chúng. Những dụng cụ này có thể bao gồm các vật đơn giản như thước đo và thước đo thời gian cho kính hiển vi điện tử và máy gia tốc hạt. Thiết bị ảo được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các dụng cụ đo hiện đại.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS 520 & 528 – Pressure Transmitter

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS 520 & 528
  Cảm Biến Áp Suất NOVUS 520 & 528

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS 520 & 528 – Pressure Transmitter

  Cảm biến áp suất NOVUS được thành lập vào năm 1982 và là nhà sản xuất duy nhất lớn nhất của Brazil về bộ điều khiển vòng lặp đơn và thiết bị thu thập dữ liệu với đội ngũ nhân viên kỹ thuật và kỹ sư có tay nghề cao.

  Với trụ sở chính ở miền nam Brazil và các văn phòng chi nhánh thương mại ở São Paulo, Campinas, Curitiba, Buenos Aires, Bogota, Doral, FL (Mỹ) và Hồng Kông cùng mạng lưới 34 đại diện độc lập tại Brazil và các nhà phân phối tại 56 quốc gia. Cảm biến áp suất NOVUS nắm giữ danh mục đầu tư với hơn 14 nghìn khách hàng đang hoạt động không chỉ ở Brazil mà còn ở tất cả các châu lục.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP400 – Pressure Transmitter

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP400
  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP400

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP400 – Pressure Transmitter

  Cảm biến áp suất NOVUS được thành lập vào năm 1982 và là nhà sản xuất duy nhất lớn nhất của Brazil về bộ điều khiển vòng lặp đơn và thiết bị thu thập dữ liệu với đội ngũ nhân viên kỹ thuật và kỹ sư có tay nghề cao.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP430D – Pressure Transmitter

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP430D
  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP430D

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP430D – Pressure Transmitter

  Cảm biến áp suất NOVUS được thành lập vào năm 1982 và là nhà sản xuất duy nhất lớn nhất của Brazil về bộ điều khiển vòng lặp đơn và thiết bị thu thập dữ liệu với đội ngũ nhân viên kỹ thuật và kỹ sư có tay nghề cao.

  Với trụ sở chính ở miền nam Brazil và các văn phòng chi nhánh thương mại ở São Paulo, Campinas, Curitiba, Buenos Aires, Bogota, Doral, FL (Mỹ) và Hồng Kông cùng mạng lưới 34 đại diện độc lập tại Brazil và các nhà phân phối tại 56 quốc gia. Cảm biến áp suất NOVUS nắm giữ danh mục đầu tư với hơn 14 nghìn khách hàng đang hoạt động không chỉ ở Brazil mà còn ở tất cả các châu lục.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP600 – Pressure Transmitter

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP600
  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP600

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP600 – Pressure Transmitter

  Cảm biến áp suất NOVUS được thành lập vào năm 1982 và là nhà sản xuất duy nhất lớn nhất của Brazil về bộ điều khiển vòng lặp đơn và thiết bị thu thập dữ liệu với đội ngũ nhân viên kỹ thuật và kỹ sư có tay nghề cao.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP640 – Pressure Transmitter

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP640
  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP640

  Cảm Biến Áp Suất NOVUS NP640 – Pressure Transmitter

  Cảm biến áp suất NOVUS được thành lập vào năm 1982 và là nhà sản xuất duy nhất lớn nhất của Brazil về bộ điều khiển vòng lặp đơn và thiết bị thu thập dữ liệu với đội ngũ nhân viên kỹ thuật và kỹ sư có tay nghề cao.

  Với trụ sở chính ở miền nam Brazil và các văn phòng chi nhánh thương mại ở São Paulo, Campinas, Curitiba, Buenos Aires, Bogota, Doral, FL (Mỹ) và Hồng Kông cùng mạng lưới 34 đại diện độc lập tại Brazil và các nhà phân phối tại 56 quốc gia. Cảm biến áp suất NOVUS nắm giữ danh mục đầu tư với hơn 14 nghìn khách hàng đang hoạt động không chỉ ở Brazil mà còn ở tất cả các châu lục.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBL – Absolute Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBL
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBL

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBL – Absolute Pressure Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBR – Absoblute Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBR
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBR

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APBR – Absoblute Pressure Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APDS – Absolute Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APDS
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APDS

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL APDS – Absolute Pressure Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BS25 LFBS25 SFBS25 LSBS25

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BS25 LFBS25 SFBS25 LSBS25
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BS25 LFBS25 SFBS25 LSBS25

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BS25 LFBS25 SFBS25 LSBS25

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPG LFBSPG - Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPG LFBSPG
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPG LFBSPG

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPG LFBSPG – Pressure Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPGTX SFBSPGTX – Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPGTX SFBSPGTX
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPGTX SFBSPGTX

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL BSPGTX SFBSPGTX – Pressure Gauge

  ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT GENERAL là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp kỹ thuật và thiết bị kỹ thuật cao nhất cho thiết bị đo áp suất, nhiệt độ và thiết bị đo mức và lưu lượng từ năm 1966. Trong 5 thập kỷ hoạt động, đồng hồ áp suất GENERAL đã nổi lên như những nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật có khả năng thiết kế và tái thiết kế các sản phẩm để đáp ứng các ứng dụng sản xuất quan trọng trong ngành công nghiệp trên bờ và ngoài khơi trên toàn thế giới.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL CCPG SFCCPG - Pressure Gauge

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL CCPG SFCCPG
  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL CCPG SFCCPG

  Đồng Hồ Áp Suất GENERAL CCPG SFCCPG – Pressure Gauge

  Đồng hồ áp suất GENERAL được thành lập bởi Capt M.M. Kulkarni vào năm 1966 với nhà máy sản xuất đầu tiên ở New-Mumbai, Panvel, Ấn Độ để sản xuất đồng hồ nhiệt độ lưỡng kim. Năm 1991, Amarendra Kulkarni gia nhập gia đình đồng hồ áp suất GENERAL và với tầm nhìn độc đáo của mình, ông đã xác định lại các nhà máy sản xuất và quy trình bằng cách cải tạo các cơ sở sản xuất và áp dụng các công nghệ mới nhất của Châu Âu bằng cách hợp tác kỹ thuật với M / s. Máy Gauge Bourdon – Anh / Pháp cho các thiết bị đo áp suất và nhiệt độ dẫn đến các sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế.