Máy Thổi Khí INNOTECH

Máy Thổi Khí INNOTECH – Hiệu Suất Cao, Công Nghệ Mới

Công ty chúng tôi được thành lập vào tháng 8 năm 1993, đã sản xuất và bán động cơ điện xoay chiều với hiệu suất cao, máy thổi và quạt cỡ nhỏ và vừa. Công nghệ tiên tiến MOTTO, dành riêng cho nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này, tung ra hơn 400 model của 30 sản phẩm.

Máy thổi khí INNOTECH chống cháy nổ (quạt sirocco, tuabin, tầng cao áp, máy thổi, v.v.) được sử dụng trong các nhà máy hóa chất để ngăn ngừa tai nạn an toàn

Công ty chúng tôi quản lý tất cả các quy trình từ thiết kế, sản xuất và dịch vụ tiêu dùng đến quản lý hệ thống bằng quản lý chất lượng. Nó được quản lý và giữ các chứng nhận khác nhau về an toàn sản phẩm.

Do đó, nhân viên của chúng tôi không chỉ tự hào mà còn lắng nghe tiếng nói của khách hàng ngày càng nhiều hơn bằng cách liên tục cải thiện chất lượng. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cung cấp các sản phẩm giá tốt nhất.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS (SUS), TIS-100FS (SUS)

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS (SUS) TIS-100FS (SUS)
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS (SUS) TIS-100FS (SUS)

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS (SUS), TIS-100FS (SUS)

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS TIS-100FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS TIS-100FS
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS TIS-100FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS TIS-100FS

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-140FS TIS-160FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-140FS TIS-160FS
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-140FS TIS-160FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-140FS TIS-160FS

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-190FS TIS-190FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-190FS TIS-190FT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-250GS TIS-250GT TIS-280GS TIS-280GT TIS-290GS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-250GS TIS-250GT TIS-280GS TIS-280GT TIS-290GS
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-250GS TIS-250GT TIS-280GS TIS-280GT TIS-290GS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-250GS TIS-250GT TIS-280GS TIS-280GT TIS-290GS

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-280FS TIS-280FT TIS-290FS TIS-290FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-280FS TIS-280FT TIS-290FS TIS-290FT
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-280FS TIS-280FT TIS-290FS TIS-290FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-280FS TIS-280FT TIS-290FS TIS-290FT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-310GS TIS-310GT TIS-370GS TIS-370GT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-310GS TIS-310GSGT TIS-370GS TIS-370GT
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-310GS TIS-310GSGT TIS-370GS TIS-370GT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-310GS TIS-310GT TIS-370GS TIS-370GT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-390GT TIS-390HT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-390GT TIS-390HT
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-390GT TIS-390HT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-390GT TIS-390HT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS (SUS), TIS-F100FS (SUS)

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS (SUS) TIS-F100FS (SUS)
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS (SUS) TIS-F100FS (SUS)

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS (SUS), TIS-F100FS (SUS)

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS TIS-F100FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS TIS-F100FS
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS TIS-F100FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS TIS-F100FS

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F190FS TIS-F190FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F190FS TIS-F190FT
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F190FS TIS-F190FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F190FS TIS-F190FT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F250GS TIS-F250GT TIS-F280FS TIS-F280FT TIS-F290FS TIS-F290FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F250GS TIS-F250GT TIS-F280FS TIS-F280FT TIS-F290FS TIS-F290FT
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F250GS TIS-F250GT TIS-F280FS TIS-F280FT TIS-F290FS TIS-F290FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F250GS TIS-F250GT TIS-F280FS TIS-F280FT TIS-F290FS TIS-F290FT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.