Máy Thổi Khí

Máy Thổi Khí – Centrifugal Blower – Positive Displacement Blower

Máy thổi khí là các thiết bị cơ học hoặc điện cơ được sử dụng để tạo ra dòng khí thông qua đường ống, khung điện tử, ngăn xếp vận hành … – ở bất cứ nơi nào cần dòng chảy để hút, hút ra, làm mát, thông gió, vận chuyển, vv. Nhìn cũng giống cánh quạt.

Các đặc điểm chính bao gồm ứng dụng có chủ định , loại máy thổi, thiết kế cổng, cũng như các thông số về công suất dòng chảy, dãy điện và kích thước. Máy thổi khí điện lạnh, tạo lực hút trong nồi hơi, tăng luồng không khí trên động cơ, và được cấu hình trong một loạt các thiết kế như dòng ly tâm hoặc kiểu cánh quay. Động cơ thường chạy máy thổi khí, mặc dù chúng có thể được cung cấp bằng các động cơ khác. Thường được sử dụng thay cho “quạt”, quạt thổi được ASME định nghĩa là có tỷ số áp suất xả qua áp suất hút giữa 1,11 và 1,2, trong khi quạt được định nghĩa dưới bất cứ điều gì dưới tỷ lệ này và máy nén được định nghĩa là bất cứ thứ gì ở trên.

Một số nhà sản xuất quạt cầm tay coi các đơn vị của họ là máy thổi khí ngay cả khi chúng không nhất thiết phải phù hợp với sự khác biệt của ASME, áp dụng cho các thiết bị công nghiệp lắp đặt vĩnh viễn. Một loại máy thổi khác là thiết bị di động hoặc cầm tay được sử dụng để di chuyển lá rơi.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS (SUS), TIS-100FS (SUS)

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS (SUS) TIS-100FS (SUS)
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS (SUS) TIS-100FS (SUS)

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS (SUS), TIS-100FS (SUS)

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS TIS-100FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS TIS-100FS
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS TIS-100FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-100TS TIS-100FS

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-140FS TIS-160FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-140FS TIS-160FS
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-140FS TIS-160FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-140FS TIS-160FS

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-190FS TIS-190FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-190FS TIS-190FT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-250GS TIS-250GT TIS-280GS TIS-280GT TIS-290GS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-250GS TIS-250GT TIS-280GS TIS-280GT TIS-290GS
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-250GS TIS-250GT TIS-280GS TIS-280GT TIS-290GS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-250GS TIS-250GT TIS-280GS TIS-280GT TIS-290GS

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-280FS TIS-280FT TIS-290FS TIS-290FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-280FS TIS-280FT TIS-290FS TIS-290FT
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-280FS TIS-280FT TIS-290FS TIS-290FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-280FS TIS-280FT TIS-290FS TIS-290FT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-310GS TIS-310GT TIS-370GS TIS-370GT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-310GS TIS-310GSGT TIS-370GS TIS-370GT
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-310GS TIS-310GSGT TIS-370GS TIS-370GT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-310GS TIS-310GT TIS-370GS TIS-370GT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-390GT TIS-390HT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-390GT TIS-390HT
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-390GT TIS-390HT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-390GT TIS-390HT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS (SUS), TIS-F100FS (SUS)

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS (SUS) TIS-F100FS (SUS)
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS (SUS) TIS-F100FS (SUS)

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS (SUS), TIS-F100FS (SUS)

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS TIS-F100FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS TIS-F100FS
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS TIS-F100FS

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F100TS TIS-F100FS

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F190FS TIS-F190FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F190FS TIS-F190FT
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F190FS TIS-F190FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F190FS TIS-F190FT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F250GS TIS-F250GT TIS-F280FS TIS-F280FT TIS-F290FS TIS-F290FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F250GS TIS-F250GT TIS-F280FS TIS-F280FT TIS-F290FS TIS-F290FT
  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F250GS TIS-F250GT TIS-F280FS TIS-F280FT TIS-F290FS TIS-F290FT

  Máy Thổi Khí INNOTECH TIS-F250GS TIS-F250GT TIS-F280FS TIS-F280FT TIS-F290FS TIS-F290FT

  • Quạt và vỏ được thiết kế với tính năng tiếng ồn thấp.
  • Động cơ và quạt được kết nối trực tiếp để thu nhỏ và giảm trọng lượng dễ dàng để xử lý / cài đặt sản phẩm.
  • Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa sản phẩm mà không tách rời toàn bộ linh kiện.
  • Dễ dàng lắp đặt sản phẩm với hình vuông.
  • Vỏ động cơ được làm bằng nhôm đúc áp lực và rất dễ dàng để phóng điện tạo ra trong động cơ.