Khớp Nối Nhanh

Khớp Nối Nhanh CAMLOCK

Khớp nối giữa cam và rãnh, còn được gọi là khớp nối nhanh camlock, là một hình thức khớp nối ống. Loại khớp nối này rất phổ biến vì đây là phương tiện đơn giản và đáng tin cậy để kết nối và ngắt kết nối các ống một cách nhanh chóng và không có dụng cụ.

Chủng Loại & Kích Cỡ Khớp Nối Nhanh CAMLOCK
Nói chung, các loại khớp nối cam và rãnh phổ biến nhất là theo loại:

 • TYPE A: adapter (đầu cuối) với sợi nữ, ví dụ: BSP hoặc NPT
 • TYPE B: khớp nối (đầu cái) với sợi nam, ví dụ: BSP hoặc NPT
 • Kiểu C: khớp nối với đầu (ống vòi)
 • Kiểu D: bộ nối ren cái
 • Loại E: bộ chuyển đổi với thân
 • Loại F: Bộ chuyển đổi với ren đực
 • Ngoài các loại cơ bản này, phần kết nối ống / ống của bộ ghép nối cam và rãnh có thể có nhiều loại khác nhau như mặt bích, hàn mông cho một bình chứa, cho xe tải sử dụng kính ngắm …

Ngoài ra, nắp đậy bụi (nữ) và phích cắm bụi (nam) có sẵn, nhưng không có tiêu chuẩn “loại” tiêu chuẩn ngành.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type A

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type A (Male Adapter x Female Thread)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type A (Male Adapter x Female Thread)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type A

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type B

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type B (Female Coupler X Male Thread)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type B (Female Coupler X Male Thread)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type B

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type C

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type C (Female Coupler X Hose Shank)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type C (Female Coupler X Hose Shank)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type C

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type D

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type D (Female Coupler X Female Thread)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type D (Female Coupler X Female Thread)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type D

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type E

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type E (Male Adapter x Hose Shank)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type E (Male Adapter x Hose Shank)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type E

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type F

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type F (Male Adapter X Male Thread)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type F (Male Adapter X Male Thread)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type F

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type DC

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type DC (Dust Cap)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type DC (Dust Cap)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type DC

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type DP

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type DP (Dust plug)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type DP (Dust plug)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type DP

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Coupling Type A

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Type A (Male Adapter x Female Thread)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Type A (Male Adapter x Female Thread)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Coupling Type A

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Coupling Type B

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Type B (Female Coupler X Male Thread)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Type B (Female Coupler X Male Thread)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Coupling Type B

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Coupling Type C

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Type C (Female Coupler X Hose Shank)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Type C (Female Coupler X Hose Shank)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Coupling Type C

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Coupling Type D

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Type D (Female Coupler X Female Thread)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Type D (Female Coupler X Female Thread)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhựa CAMLOCK Coupling Type D

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.