Khớp Nối

Khớp Nối  – Coupling

Khớp nối là một thiết bị được sử dụng để kết nối hai trục với nhau ở đầu của chúng cho mục đích truyền năng lượng. Các khớp nối thường không cho phép ngắt kết nối trục trong quá trình vận hành, tuy nhiên có các khớp nối giới hạn mô men có thể trượt hoặc ngắt kết nối khi một số giới hạn mô men được vượt quá.

Mục đích chính là để nối hai phần thiết bị quay trong khi vẫn cho phép một số mức độ sai lệch hoặc chuyển động kết thúc hoặc cả hai. Bằng cách lựa chọn cẩn thận, lắp đặt và bảo trì các khớp nối, tiết kiệm đáng kể trong chi phí bảo trì giảm và thời gian chết.

Khớp nối trục được sử dụng trong máy móc cho một số mục đích. Phổ biến nhất trong số đó là sau đây.

 • Để truyền năng lượng từ đầu này sang đầu kia (ví dụ: công suất truyền động cơ để bơm qua khớp nối) Chức năng chính.
 • Cung cấp kết nối các trục của các đơn vị sản xuất riêng như động cơ và máy phát điện và để ngắt kết nối để sửa chữa hoặc thay đổi.
 • Để cung cấp cho sai lệch của trục hoặc để giới thiệu tính linh hoạt cơ khí.
 • Để giảm sự truyền tải tải sốc từ trục này sang trục khác.
 • Đề xuất bảo vệ chống quá tải.
 • Để thay đổi đặc tính rung động của các đơn vị quay.
 • Để kết nối phần dẫn hướng và phần bị dẫn hướng
  Trượt khi quá tải xảy ra
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type A

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type A (Male Adapter x Female Thread)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type A (Male Adapter x Female Thread)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type A

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR2210 - SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR2210
  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR2210

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR2210 – SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH đã có một danh tiếng về chất lượng cao và cung cấp các sản phẩm cho ngành công nghiệp thép cho đến ngành công nghiệp đóng tàu như POSCO, HYUNDAI HEAVY INDUSTRY, SAMSUNG, DOOSAN, HYOSUNG, SK, LG, SAMYANG, CJ….

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type B

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type B (Female Coupler X Male Thread)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type B (Female Coupler X Male Thread)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type B

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR2200 - SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR2200
  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR2200

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR2200 – SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH đã có một danh tiếng về chất lượng cao và cung cấp các sản phẩm cho ngành công nghiệp thép cho đến ngành công nghiệp đóng tàu như POSCO, HYUNDAI HEAVY INDUSTRY, SAMSUNG, DOOSAN, HYOSUNG, SK, LG, SAMYANG, CJ….

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type C

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type C (Female Coupler X Hose Shank)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type C (Female Coupler X Hose Shank)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type C

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR3010 - SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR3010
  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR3010

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR3010 – SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH đã có một danh tiếng về chất lượng cao và cung cấp các sản phẩm cho ngành công nghiệp thép cho đến ngành công nghiệp đóng tàu như POSCO, HYUNDAI HEAVY INDUSTRY, SAMSUNG, DOOSAN, HYOSUNG, SK, LG, SAMYANG, CJ….

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type D

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type D (Female Coupler X Female Thread)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type D (Female Coupler X Female Thread)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type D

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR3000 - SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR3000
  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR3000

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR3000 – SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH đã có một danh tiếng về chất lượng cao và cung cấp các sản phẩm cho ngành công nghiệp thép cho đến ngành công nghiệp đóng tàu như POSCO, HYUNDAI HEAVY INDUSTRY, SAMSUNG, DOOSAN, HYOSUNG, SK, LG, SAMYANG, CJ….

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type E

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type E (Male Adapter x Hose Shank)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type E (Male Adapter x Hose Shank)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type E

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR5021 - SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR5021
  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR5021

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR5021 – SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH đã có một danh tiếng về chất lượng cao và cung cấp các sản phẩm cho ngành công nghiệp thép cho đến ngành công nghiệp đóng tàu như POSCO, HYUNDAI HEAVY INDUSTRY, SAMSUNG, DOOSAN, HYOSUNG, SK, LG, SAMYANG, CJ….

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type F

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type F (Male Adapter X Male Thread)
  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Type F (Male Adapter X Male Thread)

  Khớp Nối Nhanh Bằng Nhôm CAMLOCK Coupling Type F

  Khớp Nối Nhanh CAMLOCK bằng nhôm, đồng và thép không gỉ, PP và Nylon được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ F1122, A-A-59326 hoặc DIN2828 Đức. Công ty có khả năng tự phát triển, thiết kế khuôn mẫu, đúc trọng lực, rèn và xử lý nhiệt hợp kim nhôm T6.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR N5000 - SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH N5000
  Khớp Nối Xoay SUNTECH N5000

  Khớp Nối Xoay SUNTECH SR N5000 – SUNTECH Rotary Joint

  Khớp Nối Xoay SUNTECH đã có một danh tiếng về chất lượng cao và cung cấp các sản phẩm cho ngành công nghiệp thép cho đến ngành công nghiệp đóng tàu như POSCO, HYUNDAI HEAVY INDUSTRY, SAMSUNG, DOOSAN, HYOSUNG, SK, LG, SAMYANG, CJ….