Dung Dịch Foam Chữa Cháy

Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire – Foam Concentrates

Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire là một nhà sản xuất chuyên biệt của các hóa chất chữa cháy – bột khô và tinh bọt. Foam Chữa Cháy KV Fire đảm nhận việc bán các bình chữa cháy đặc biệt, thiết bị và thực hiện các công việc chữa cháy từ thiết kế, lắp đặt và vận hành liên quan đến Vòi Chữa Cháy, Còi Báo Cháy, Thiết Bị Phun Nước, Phun Bọt Cách Nhiệt, Thiết Bị Phát Hiện Hệ Thống Khí.

Tầm nhìn của Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire

 • Đóng góp và tạo ra một “thế giới an toàn không cháy” thông qua các phương pháp nghệ thuật, các biện pháp chữa cháy, phát hiện và ngăn chặn và tăng trưởng bền vững, do cam kết thực hiện các nhu cầu của khách hàng năng động, các cân nhắc xã hội và môi trường cũng như sự tiến triển và cải tiến liên tục các điều khoản của con người, quy trình, sản phẩm và dịch vụ.
 • Tập trung vào việc sản xuất các sản phẩm, thiết bị, và dịch vụ chống cháy chất lượng được chứng nhận quốc tế bao gồm lắp đặt và vận hành và cung cấp với mức giá cạnh tranh nhất, thông qua các quy trình công bằng, đổi mới và sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn lực của chúng tôi.
 • Hợp tác với các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan, cho phép cải tiến liên tục, phù hợp với sự phát triển công nghệ, xu hướng công nghiệp và các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6
  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire là một nhà sản xuất chuyên biệt của các hóa chất chữa cháy – bột khô và tinh bọt. Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire đảm nhận việc bán các bình chữa cháy đặc biệt, thiết bị và thực hiện các công việc chữa cháy từ thiết kế, lắp đặt và vận hành liên quan đến Vòi Chữa Cháy, Còi Báo Cháy, Thiết Bị Phun Nước, Phun Bọt Cách Nhiệt, Thiết Bị Phát Hiện Hệ Thống Khí .

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AR-AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6
  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AR-AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire là một nhà sản xuất chuyên biệt của các hóa chất chữa cháy – bột khô và tinh bọt. Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire đảm nhận việc bán các bình chữa cháy đặc biệt, thiết bị và thực hiện các công việc chữa cháy từ thiết kế, lắp đặt và vận hành liên quan đến Vòi Chữa Cháy, Còi Báo Cháy, Thiết Bị Phun Nước, Phun Bọt Cách Nhiệt, Thiết Bị Phát Hiện Hệ Thống Khí .

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE HEFL

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6
  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE HEFL

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire là một nhà sản xuất chuyên biệt của các hóa chất chữa cháy – bột khô và tinh bọt. Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire đảm nhận việc bán các bình chữa cháy đặc biệt, thiết bị và thực hiện các công việc chữa cháy từ thiết kế, lắp đặt và vận hành liên quan đến Vòi Chữa Cháy, Còi Báo Cháy, Thiết Bị Phun Nước, Phun Bọt Cách Nhiệt, Thiết Bị Phát Hiện Hệ Thống Khí .

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE PF

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6
  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE PF

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire là một nhà sản xuất chuyên biệt của các hóa chất chữa cháy – bột khô và tinh bọt. Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire đảm nhận việc bán các bình chữa cháy đặc biệt, thiết bị và thực hiện các công việc chữa cháy từ thiết kế, lắp đặt và vận hành liên quan đến Vòi Chữa Cháy, Còi Báo Cháy, Thiết Bị Phun Nước, Phun Bọt Cách Nhiệt, Thiết Bị Phát Hiện Hệ Thống Khí .

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE CLASS K FOAM

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE CLASS K
  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE CLASS K

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE CLASS K FOAM

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire là một nhà sản xuất chuyên biệt của các hóa chất chữa cháy – bột khô và tinh bọt. Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire đảm nhận việc bán các bình chữa cháy đặc biệt, thiết bị và thực hiện các công việc chữa cháy từ thiết kế, lắp đặt và vận hành liên quan đến Vòi Chữa Cháy, Còi Báo Cháy, Thiết Bị Phun Nước, Phun Bọt Cách Nhiệt, Thiết Bị Phát Hiện Hệ Thống Khí .

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE HF 1,2 & 3

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6
  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE HF 1,2 & 3

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire là một nhà sản xuất chuyên biệt của các hóa chất chữa cháy – bột khô và tinh bọt. Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire đảm nhận việc bán các bình chữa cháy đặc biệt, thiết bị và thực hiện các công việc chữa cháy từ thiết kế, lắp đặt và vận hành liên quan đến Vòi Chữa Cháy, Còi Báo Cháy, Thiết Bị Phun Nước, Phun Bọt Cách Nhiệt, Thiết Bị Phát Hiện Hệ Thống Khí .

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE FP-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6
  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE FP-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire là một nhà sản xuất chuyên biệt của các hóa chất chữa cháy – bột khô và tinh bọt. Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire đảm nhận việc bán các bình chữa cháy đặc biệt, thiết bị và thực hiện các công việc chữa cháy từ thiết kế, lắp đặt và vận hành liên quan đến Vòi Chữa Cháy, Còi Báo Cháy, Thiết Bị Phun Nước, Phun Bọt Cách Nhiệt, Thiết Bị Phát Hiện Hệ Thống Khí .

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE FFFP-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6
  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE FFFP-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire là một nhà sản xuất chuyên biệt của các hóa chất chữa cháy – bột khô và tinh bọt. Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire đảm nhận việc bán các bình chữa cháy đặc biệt, thiết bị và thực hiện các công việc chữa cháy từ thiết kế, lắp đặt và vận hành liên quan đến Vòi Chữa Cháy, Còi Báo Cháy, Thiết Bị Phun Nước, Phun Bọt Cách Nhiệt, Thiết Bị Phát Hiện Hệ Thống Khí .

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE FP-AR-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6
  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE AFFF-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV-LITE FP-AR-C6

  Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire là một nhà sản xuất chuyên biệt của các hóa chất chữa cháy – bột khô và tinh bọt. Dung Dịch Foam Chữa Cháy KV Fire đảm nhận việc bán các bình chữa cháy đặc biệt, thiết bị và thực hiện các công việc chữa cháy từ thiết kế, lắp đặt và vận hành liên quan đến Vòi Chữa Cháy, Còi Báo Cháy, Thiết Bị Phun Nước, Phun Bọt Cách Nhiệt, Thiết Bị Phát Hiện Hệ Thống Khí .