Bơm Định Lượng NIKKISO

Bơm Định Lượng NIKKISO – Chuyên Gia Về Bơm & Xử Lý Nước

Bơm định lượng NIKKISO đã đóng góp cho thế giới sử dụng các công nghệ độc quyền, tập trung vào “cuộc sống con người” và “môi trường”.

Với khái niệm đó, bơm định lượng NIKKISO tin rằng nước là chìa khoá cho cuộc sống và môi trường – từ việc uống nước để hỗ trợ người dân tại nhà đến dùng nước công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp công nghệ cao đến các cơ sở xử lý nước thải để bảo vệ môi trường toàn cầu. Bằng cách này, các chuyên gia về dòng chảy của bơm định lượng NIKKISO EIKO hy vọng đảm bảo nguồn nước có chất lượng tốt góp phần vào cuộc sống và môi trường của chúng ta.

Thế kỷ 21 được gọi là thế kỷ của nước. Trong phạm vi đó, đảm bảo nguồn nước có chất lượng tốt đang trở thành một vấn đề quan trọng trên thế giới. Những nguồn tài nguyên nước quý giá đó là bản chất của cuộc sống phải được bảo vệ, tạo ra và sử dụng lại. Trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước, các sáng kiến ​​và sản phẩm của chúng tôi chuyên về chỗ ở cho khu vực công nghiệp.

Nhóm sản phẩm thành công Công ty Nikkiso Eiko được liệt kê dưới đây.

 • Bơm định lượng châm hóa chất, bộ châm hóa chất
 • Bơm vận chuyển bùn, bơm vận chuyền chất lỏng
 • Bộ xử lý và lọc nước
 • Bơm nhỏ gọn lắp vào thiết bị
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng NIKKISO AH Series – ADONY Metering Pump

  Bơm Định Lượng NIKKISO AH Series
  Bơm Định Lượng NIKKISO AH Series

  Bơm Định Lượng NIKKISO AH Series – ADONY Metering Pump

  Bơm định lượng NIKKISO đã đóng góp cho thế giới sử dụng các công nghệ độc quyền, tập trung vào “cuộc sống con người” và “môi trường”. Với khái niệm đó, bơm định lượng NIKKISO tin rằng nước là chìa khoá cho cuộc sống và môi trường – từ việc uống nước để hỗ trợ người dân tại nhà đến dùng nước công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp công nghệ cao đến các cơ sở xử lý nước thải để bảo vệ môi trường toàn cầu. Bằng cách này, các chuyên gia về dòng chảy của bơm định lượng NIKKISO EIKO hy vọng đảm bảo nguồn nước có chất lượng tốt góp phần vào cuộc sống và môi trường của chúng ta.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng NIKKISO BX Series - CHEMIPON Metering Pump

  Bơm Định Lượng NIKKISO BX Series
  Bơm Định Lượng NIKKISO BX Series

  Bơm Định Lượng NIKKISO BX Series – CHEMIPON Metering Pump

  Bơm định lượng NIKKISO đã đóng góp cho thế giới sử dụng các công nghệ độc quyền, tập trung vào “cuộc sống con người” và “môi trường”. Với khái niệm đó, bơm định lượng NIKKISO tin rằng nước là chìa khoá cho cuộc sống và môi trường – từ việc uống nước để hỗ trợ người dân tại nhà đến dùng nước công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp công nghệ cao đến các cơ sở xử lý nước thải để bảo vệ môi trường toàn cầu. Bằng cách này, các chuyên gia về dòng chảy của bơm định lượng NIKKISO EIKO hy vọng đảm bảo nguồn nước có chất lượng tốt góp phần vào cuộc sống và môi trường của chúng ta.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng NIKKISO NFH Series - CHEMIPON Solenoid Pump

  Bơm Định Lượng NIKKISO NFH Series
  Bơm Định Lượng NIKKISO NFH Series

  Bơm Định Lượng NIKKISO NFH Series – CHEMIPON Solenoid Pump

  Bơm định lượng NIKKISO đã đóng góp cho thế giới sử dụng các công nghệ độc quyền, tập trung vào “cuộc sống con người” và “môi trường”. Với khái niệm đó, bơm định lượng NIKKISO tin rằng nước là chìa khoá cho cuộc sống và môi trường – từ việc uống nước để hỗ trợ người dân tại nhà đến dùng nước công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp công nghệ cao đến các cơ sở xử lý nước thải để bảo vệ môi trường toàn cầu. Bằng cách này, các chuyên gia về dòng chảy của bơm định lượng NIKKISO EIKO hy vọng đảm bảo nguồn nước có chất lượng tốt góp phần vào cuộc sống và môi trường của chúng ta.