Bơm Thùng Phuy

Bơm Thùng Phuy – Drum Pump, Container Pump, Barrel Pump and Tote Pump

Bơm thùng phuy đề cập đến bơm được sử dụng để làm rỗng thùng, bồn chứa, thùng chứa trung gian và bể chứa. Nhiều loại chất lỏng được sử dụng cho các nhà máy sản xuất và chế biến được phân phối trong các thùng 100 hoặc 200 lít và quá nặng để có thể hút các chất lỏng bên trong. Bơm thùng phuy bao gồm trục dọc bên trong một ống hẹp phù hợp với bên trong miệng thùng phuy. Động cơ bơm được gắn vào trục dọc ở đầu ống bên ngoài và phía trên của thùng phuy và phần bơm được đặt ở cuối trục bên trong thùng phuy. Cấu tạo này cho phép thùng phuy bị làm rỗng mà không cần rung và do đó làm giảm nguy cơ đổ tràn và tổn thương người vận hành.

Các ứng dụng chính của bơm thùng phuy là 55 gallon thùng, nhưng chúng cũng được sử dụng trong các thùng 5, 15, 30, 55, 275 và 330 gallon. Bơm thùng phuy có nhiều hình thức từ kiểu quay đơn giản đến nhiều loại khác nhau như đòn bẩy, xi-phông, màng ngăn gấp đôi, điện, không khí, piston, …