Bơm Màng WILDEN

Bơm Màng WILDEN – Theo Đuổi Sự Hoàn Hảo

Bơm màng WILDEN đã tạo ra một di sản lâu dài với tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu trong công nghệ bơm AODD. Nhờ vào sự cống hiến cho những cải tiến mới tiên phong trong khi mang lại sự xuất sắc vô song về sự hài lòng của khách hàng, gia đình máy bơm AODD của chúng tôi không thể sánh được về độ tin cậy, độ bền, hiệu quả và hiệu suất.

Cam kết của Wilden với khách hàng chắc chắn là lý do tại sao chúng tôi là những người dẫn đầu thị trường trong ngành công nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe ý kiến của các kỹ sư, nhân viên bảo trì và người dùng cuối để phát triển các sản phẩm nói chung và chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu của bạn. Wilden không ngừng theo đuổi sự xuất sắc, luôn đổi mới và thiết kế các sản phẩm mới.

 • Pro-Flo® SHIFT Series: đạt tiêu chuẩn về hiệu suất bơm AODD nhờ thiết kế đẳng cấp thế giới và van khí hàng đầu trong ngành cung cấp tiết kiệm năng lượng tới 60% và tốc độ dòng chảy lớn hơn 34% so với các công nghệ cạnh tranh.
 • Pro-Flo® Series: Là công việc của ngành công nghiệp, máy bơm AODD của Wilden Pro-Flo kết hợp sự đơn giản thanh lịch với hiệu suất mạnh mẽ và đáng tin cậy mà người dùng cuối đã phải phụ thuộc trong hơn 20 năm.
 • Specialty Series: bao gồm các máy bơm dành riêng cho ứng dụng được thiết kế đặc biệt để nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả và tăng tính an toàn trong các thị trường thích hợp.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P025 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  Bơm Màng WILDEN P025 Nhôm
  Bơm Màng WILDEN P025 NhômBơm Màng WILDEN P025 Inox

  Bơm Màng WILDEN P025 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  • AIR INLET: 1/8″ FNPT
  • LIQUID INLET: 6 mm (1/4″)
  • LIQUID DISCHARGE: 6 mm (1/4″)
  • CONNECTION TYPE: NPT/BSPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 3.3 m (10.8′) Dry, 9.3 m (30.6′) Wet
   • TPE – 3.3 m (10.8′) Dry, 9.3 m (30.6′) Wet
   • PTFE – 4 m (13′) Dry, 9.5 m (31.2′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 18.9 lpm (5 gpm)
   • TPE – 18.9 lpm (5 gpm)
   • PTFE – 18.9 lpm (5 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 0.4 mm (1/64″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.02 L (0.005 gal)
   • TPE – 0.02 L (0.005 gal)
   • PTFE – 0.02 L (0.005 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P025 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P025 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P025 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P025 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  • AIR INLET: 1/8″ FNPT
  • LIQUID INLET: 6 mm (1/4″)
  • LIQUID DISCHARGE: 6 mm (1/4″)
  • CONNECTION TYPE : NPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 2.74 m (9′) Dry, 9.45 m (31′) Wet
   • TPE – 3.05 m (10′) Dry, 8.84 m (29′) Wet
   • PTFE – 2.44 m (8′) Dry, 8.84 m (29′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 18.1 lpm (4.8 gpm)
   • TPE – 18.1 lpm (4.8 gpm)
   • PTFE – 18.1 lpm (4.8 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 0.4 mm (1/64″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.02 L (0.005 gal)
   • TPE – 0.02 L (0.005 gal)
   • PTFE – 0.02 L (0.005 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P1 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  Bơm Màng WILDEN P1 Inox
  Bơm Màng WILDEN P1 InoxBơm Màng WILDEN P1 Nhôm

  Bơm Màng WILDEN P1 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 13 mm (1/2″)
  • LIQUID DISCHARGE: 13 mm (1/2″)
  • CONNECTION TYPE: NPT/BSPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber –5.8 m (19.0′) Dry, 9.5 m (31.0′) Wet
   • TPE – 5.2 m (17.0′) Dry, 9.5 m (31.0′) Wet
   • PTFE – 4.9 m (16.0′) Dry, 9.5 m (31.0′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 58.7 lpm (15.5 gpm)
   • TPE – 58.3 lpm (15.4 gpm)
   • PTFE – 54.4 lpm (14.4 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 1.59 mm (1/16″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.11 L (0.029 gal)
   • TPE – 0.11 L (0.029 gal)
   • PTFE – 0.09 L (0.025 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P1 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P1 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P1 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P1 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 13 mm (1/2″)
  • LIQUID DISCHARGE: 13 mm (1/2″)
  • CONNECTION TYPE : NPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 6.1 m (20′) Dry, 9.5 m (31′) Wet
   • TPE – 5.8 m (19′) Dry, 9.8 m (32′) Wet
   • PTFE – 5.18 m (17′) Dry, 9.8 m (32′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 56 lpm (14.8 gpm)
   • TPE – 56.8 lpm (15 gpm)
   • PTFE – 53.4 lpm (14.1 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 1.6 mm (1/16″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.11 L (0.029 gal)
   • TPE – 0.11 L (0.030 gal)
   • PTFE – 0.10 L (0.027 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P100 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P100 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P100 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P100 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 13 mm (1/2″)
  • LIQUID DISCHARGE: 13 mm (1/2″)
  • CONNECTION TYPE: NPT/BSPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 5.2 m (17.0′) Dry, 8.7 m (28.4′) Wet
   • TPE – 5.2 m (17.0′) Dry, 5.5 m (18.0′) Wet
   • PTFE – 4.5 m (14.7′) Dry, 9.3 (30.6′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 56 lpm (14.8 gpm)
   • TPE – 58.7 lpm (15.5 gpm)
   • PTFE – 57 lpm (15 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 1.6 mm (1/16″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.10 L (0.027 gal)
   • TPE – 0.11 L (0.029 gal)
   • PTFE – 0.10 L (0.027 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P1500 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P1500 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P1500 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P1500 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  • AIR INLET: 3/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 76 mm (3″)
  • LIQUID DISCHARGE: 76 mm (3″)
  • CONNECTION TYPE: DIN/ANSI (Flanged)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Full-Stroke PTFE – 5.5 m (18.2′) Dry, 8.6 m (28.4′) Wet
   • Reduced-Stroke PTFE – 3.63 m (12′) Dry, 8.6 m (28.4′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Full-Stroke PTFE – 878 lpm (232 gpm)
   • Reduced-Stroke PTFE – 784 lpm (207 gpm)
  • MAX PRESSURE: 
   • 8.6 bar (125 psi) for Polypropylene pumps
   • 6.9 bar (100 psi) for PVDF pumps
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 12.7 mm (1/2″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Full-Stroke PTFE – 5.8 L (1.52 gal)
   • Reduced-Stroke PTFE – 3.75 L (0.99 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P2 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  Bơm Màng WILDEN P2 Nhôm
  Bơm Màng WILDEN P2 NhômBơm Màng WILDEN P2 Inox

  Bơm Màng WILDEN P2 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 25 mm (1″)
  • LIQUID DISCHARGE: 19 mm (3/4″)
  • CONNECTION TYPE: NPT/BSPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 5.2 m (17.0′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet
   • TPE – 7.6 m (25.0′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet
   • Full-Stroke PTFE – 4.7 m (15.3′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet
   • Reduced-Stroke PTFE – 2.8 m (9.1′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 172 lpm (45.5 gpm)
   • TPE – 171 lpm (45.2 gpm)
   • Full-Stroke PTFE – 167 lpm (44.1 gpm)
   • Reduced-Stroke PTFE – 155 lpm (41 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 3.2 mm (1/8″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.3 L (0.08 gal)
   • TPE – 0.3 L (0.08 gal)
   • Full-Stroke PTFE – 0.3 L (0.08 gal)
   • Reduced-Stroke PTFE – 0.3 L (0.08 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P2 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P2 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P2 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P2 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 25 mm (1″)
  • LIQUID DISCHARGE: 25 mm (1″)
  • CONNECTION TYPE : DIN/ANSI (Flanged)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 5.5 m (18.0′) Dry, 8.8 m (29.0′) Wet
   • TPE – 5.5 m (18.0′) Dry, 8.8 m (29.0′) Wet
   • Full-Stroke PTFE – 4.1 m (13.6′) Dry, 8.6 m (28.4′) Wet
   • Reduced-Stroke PTFE – 3.4 m (11′) Dry, 8.8 m (29′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 140 lpm (37 gpm)
   • TPE – 140 lpm (37 gpm)
   • Full-Stroke PTFE – 139 lpm (36.8 gpm)
   • Reduced-Stroke PTFE – 132 lpm (35 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 3.2 mm (1/8″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.31 L (0.08 gal)
   • TPE – 0.39 L (0.10 gal)
   • Full-Stroke PTFE – 0.6 L (0.15 gal)
   • Reduced-Stroke PTFE – 0.23 L (0.06 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P200 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P200 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P200 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P200 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 25 mm (1″)
  • LIQUID DISCHARGE: 25 mm (1″)
  • CONNECTION TYPE: DIN/ANSI (Flanged)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 3.6 m (11.9′) Dry, 9.1 m (30.0′) Wet
   • TPE – 3.5 m (11.4′) Dry, 9.8 m (32.0′) Wet
   • Full-Stroke PTFE – 3.5 m (11.4′) Dry, 8.6 m (28.4′) Wet
   • Reduced-Stroke PTFE – 2.4 m (7.9′) Dry, 9.4 m (31.0′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 220 lpm (58 gpm)
   • TPE – 216 lpm (57 gpm)
   • Full-Stroke PTFE – 195 lpm (51.4 gpm)
   • Reduced-Stroke PTFE – 174 lpm (46 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi) on PP and PVDF pumps
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 4.76 mm (3/16″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.32 L (0.09 gal)
   • TPE – 0.33 L (0.09 gal)
   • Full-Stroke PTFE – 0.5 L (0.13 gal)
   • Reduced-Stroke PTFE – 0.22 L (0.06 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P220 P230 Pro-Flo Bolted Metal Pump

  Bơm Màng WILDEN P220 Nhôm 1
  Bơm Màng WILDEN P220 Nhôm 1Bơm Màng WILDEN P220 Gang

  Bơm Màng WILDEN P220 P230 Pro-Flo Bolted Metal Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 25 mm (1″)
  • LIQUID DISCHARGE: 25 mm (1″)
  • CONNECTION TYPE
   • NPT/BSPT (Threaded)
   • DIN/ANSI (Flanged)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 5.4 m (17.6′) Dry, 9.3 (30.6′) Wet
   • TPE – 4.1 m (13.6′) Dry, 9.3 (30.6′) Wet
   • Full-Stroke PTFE – 5.5 m (18.2′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet
   • Reduced-Stroke PTFE – 3.5 m (11.4′) Dry, 9.3 m (30.6′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 212 lpm (56 gpm)
   • TPE – 212 lpm (56 gpm)
   • Full-Stroke PTFE – 185 lpm (49 gpm)
   • Reduced-Stroke PTFE – 168 lpm (44 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 6.4 mm (1/4″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.30 L (0.08 gal)
   • TPE – 0.34 L (0.09 gal)
   • Full-Stroke PTFE – 0.3 L (0.08 gal)
   • Reduced-Stroke PTFE – 0.23 L (0.06 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P25 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P25 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P25 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P25 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  • AIR INLET: 1/8″ FNPT
  • LIQUID INLET: 6 mm (1/4″)
  • LIQUID DISCHARGE: 6 mm (1/4″)
  • CONNECTION TYPE: NPT/BSPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • PTFE – 1.9 m (6.2′) Dry, 9.3 m (30.6′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • PTFE – 16.7 lpm (4.4 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 0.7 mm (1/32″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • PTFE – 0.04 L (0.01 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P4 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  Bơm Màng WILDEN P4 Gang
  Bơm Màng WILDEN P4 GangBơm Màng WILDEN P4 Inox

  Bơm Màng WILDEN P4 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  • AIR INLET: 1/2″ FNPT
  • LIQUID INLET: 38 mm (1 1/2″)
  • LIQUID DISCHARGE: 32 mm (1 1/4″)
  • CONNECTION TYPE: NPT/BSPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 5.8 m (19.0′) Dry, 8.0 (26.0′) Wet
   • TPE – 5.2 m (17.0′) Dry, 8.8 m (29.0′) Wet
   • Full-Stroke PTFE – 6.4 m (21.0′) Dry, 9.3 m (30.6′) Wet
   • Reduced-Stroke PTFE – 3.7 m (12′) Dry, 8.5 m (28′) Wet
   • ltra-Flex™ – 5.2 m (17.0′) Dry, 8.5 m (28.0′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 288 lpm (76 gpm)
   • TPE – 307 lpm (81 gpm)
   • Full-Stroke PTFE – 330 lpm (87.2 gpm)
   • Reduced-Stroke PTFE – 295 lpm (78 gpm)
   • Ultra-Flex™ – 269 lpm (71 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 4.8 mm (3/16″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.98 L (0.26 gal)
   • TPE – 1.1 L (0.29 gal)
   • Full-Stroke PTFE – 1.1 L (0.29 gal)
   • Reduced-Stroke PTFE – 0.53 L (0.14 gal)
   • Ultra-Flex™ – 0.76 L (0.20 gal)