Bơm Màng SANDPIPER

Bơm Màng SANDPIPER  – Tập Đoàn WARREN RUPP

Bơm Màng SANDPIPER là thương hiệu sản xuất bơm màng hoạt động bằng khí nén (AODD) đầu tiên trên thế giới. Hơn 50 năm kinh nghiệm hàng đầu của ngành, ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh đang bước vào kinh doanh bơm màng. Các sản phẩm, mà trong những năm qua là bơm mang đến sự tin cậy, đang được chấp nhận rộng rãi trong các nhà máy như là sự lựa chọn đầu tiên trong nhiều ứng dụng.

Một số ưu điểm chính mà chúng tôi thực hiện đối thủ cạnh tranh của chúng tôi bao gồm:

 • Hệ thống không khí ESADS + Plus: BẢO ĐẢM không làm ngừng hoạt động, loại bỏ sự cần thiết phải lựa chọn giữa các công nghệ cho các điều kiện hoạt động khác nhau.
 • Đổi mới chưa từng có: Cung cấp thiết kế bơm màng khí nén BODT đầu tiên (cách đây 51 năm) mà vẫn tiếp tục cung cấp tuổi thọ vận hành vượt quá các thiết kế V-band chuyên dụng.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER S20 Kim Loại - S20 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER S20 Kim Loại
  Bơm Màng SANDPIPER S20 Kim Loại

  Bơm Màng SANDPIPER S20 Kim Loại – S20 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER S30 Kim Loại - S30 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER S30 Kim Loại
  Bơm Màng SANDPIPER S30 Kim Loại

  Bơm Màng SANDPIPER S30 Kim Loại – S30 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER E02 Kim Loại - E02 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER E02 Kim Loại
  Bơm Màng SANDPIPER E02 Kim Loại

  Bơm Màng SANDPIPER E02 Kim Loại – E02 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER PB1/4″ Nhựa – PB1/4″ Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER PB1-4 Nhựa
  Bơm Màng SANDPIPER PB1-4 Nhựa

  Bơm Màng SANDPIPER PB1/4″ Nhựa – PB1/4″ Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER WR10 Nhựa – WR10 Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER WR10 Nhựa
  Bơm Màng SANDPIPER WR10 NhựaBơm Màng SANDPIPER WR10 Nhựa 0

  Bơm Màng SANDPIPER WR10 Nhựa – WR10 Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER S05 Kim Loại – S05 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER S05 Kim Loại
  Bơm Màng SANDPIPER S05 Kim Loại

  Bơm Màng SANDPIPER S05 Kim Loại – S05 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER S05 Nhựa – S05 Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER S05 Nhựa
  Bơm Màng SANDPIPER S05 Nhựa

  Bơm Màng SANDPIPER S05 Nhựa – S05 Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER S07 Nhựa – S07 Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER S07 Nhựa
  Bơm Màng SANDPIPER S07 Nhựa

  Bơm Màng SANDPIPER S07 Nhựa – S07 Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER S10 Nhựa – S10 Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER S10 Nhựa
  Bơm Màng SANDPIPER S10 Nhựa

  Bơm Màng SANDPIPER S10 Nhựa – S10 Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER S1F Kim Loại – S1F Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER S1F Kim Loại
  Bơm Màng SANDPIPER S1F Kim Loại

  Bơm Màng SANDPIPER S1F Kim Loại – S1F Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER S1F Nhựa – S1F Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER S1F Nhựaa
  Bơm Màng SANDPIPER S1F Nhựaa

  Bơm Màng SANDPIPER S1F Nhựa – S1F Non-Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER S15 Kim Loại – S15 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER S15 Kim Loại
  Bơm Màng SANDPIPER S15 Kim Loại

  Bơm Màng SANDPIPER S15 Kim Loại – S15 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.