Bơm Màng

Bơm Màng – Diaphragm Pump

Bơm hoạt động bằng không khí (còn được gọi là bơm màng khí nén, bơm AODD, bơm AOD) được sử dụng cho các ứng dụng vô tận trong khai thác mỏ, công nghiệp và sản xuất chung của nhà máy. Nó được vận hành bằng không khí đặc biệt được sử dụng ở những nơi không có điện, hoặc ở những nơi dễ nổ hoặc dễ cháy. Chúng cũng được sử dụng cho việc chuyển hóa chất, tẩy rửa các mỏ than dưới lòng đất, sản xuất thực phẩm hoặc nơi bơm chất lỏng có hàm lượng chất rắn cao hoặc độ nhớt cao.

Bơm màng hoạt động bằng không khí là một loại bơm có chứa hai màng lọc được điều khiển bằng khí nén. Bộ phận không khí với van đưa đón sử dụng không khí thay thế cho hai màng, mỗi màng có một bộ van kiểm tra / bi.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng ARGAL AIRSATURN - ARGAL Diaphragm Pump

  Bơm Màng ARGAL AIRSATURN
  Bơm Màng ARGAL AIRSATURNBơm Màng ARGAL AIRSATURN 400

  Bơm Màng ARGAL AIRSATURN – ARGAL Diaphragm Pump

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng SANDPIPER S20 Kim Loại - S20 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER S20 Kim Loại
  Bơm Màng SANDPIPER S20 Kim Loại

  Bơm Màng SANDPIPER S20 Kim Loại – S20 Metallic

  Bơm Màng SANDPIPER Kim Loại Ứng Dụng Tiêu Chuẩn thích hợp cho các chất lỏng mài mòn / theo yêu cầu, di chuyển được, chất lỏng ăn mòn và các hạt lơ lửng. Bơm Màng SANDPIPER Ứng Dụng Tiêu Chuẩn được làm bằng nhôm, gang, thép không rỉ và các vật liệu phi kim loại như PTFE, Polypropylene, và PVDF với chất đàn hồi elastomer TPE (chất dẻo nhựa nhiệt dẻo) và PTFE trong màng bơm và van một chiều.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P025 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  Bơm Màng WILDEN P025 Nhôm
  Bơm Màng WILDEN P025 NhômBơm Màng WILDEN P025 Inox

  Bơm Màng WILDEN P025 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  • AIR INLET: 1/8″ FNPT
  • LIQUID INLET: 6 mm (1/4″)
  • LIQUID DISCHARGE: 6 mm (1/4″)
  • CONNECTION TYPE: NPT/BSPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 3.3 m (10.8′) Dry, 9.3 m (30.6′) Wet
   • TPE – 3.3 m (10.8′) Dry, 9.3 m (30.6′) Wet
   • PTFE – 4 m (13′) Dry, 9.5 m (31.2′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 18.9 lpm (5 gpm)
   • TPE – 18.9 lpm (5 gpm)
   • PTFE – 18.9 lpm (5 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 0.4 mm (1/64″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.02 L (0.005 gal)
   • TPE – 0.02 L (0.005 gal)
   • PTFE – 0.02 L (0.005 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P025 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P025 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P025 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P025 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  • AIR INLET: 1/8″ FNPT
  • LIQUID INLET: 6 mm (1/4″)
  • LIQUID DISCHARGE: 6 mm (1/4″)
  • CONNECTION TYPE : NPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 2.74 m (9′) Dry, 9.45 m (31′) Wet
   • TPE – 3.05 m (10′) Dry, 8.84 m (29′) Wet
   • PTFE – 2.44 m (8′) Dry, 8.84 m (29′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 18.1 lpm (4.8 gpm)
   • TPE – 18.1 lpm (4.8 gpm)
   • PTFE – 18.1 lpm (4.8 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 0.4 mm (1/64″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.02 L (0.005 gal)
   • TPE – 0.02 L (0.005 gal)
   • PTFE – 0.02 L (0.005 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P1 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  Bơm Màng WILDEN P1 Inox
  Bơm Màng WILDEN P1 InoxBơm Màng WILDEN P1 Nhôm

  Bơm Màng WILDEN P1 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 13 mm (1/2″)
  • LIQUID DISCHARGE: 13 mm (1/2″)
  • CONNECTION TYPE: NPT/BSPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber –5.8 m (19.0′) Dry, 9.5 m (31.0′) Wet
   • TPE – 5.2 m (17.0′) Dry, 9.5 m (31.0′) Wet
   • PTFE – 4.9 m (16.0′) Dry, 9.5 m (31.0′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 58.7 lpm (15.5 gpm)
   • TPE – 58.3 lpm (15.4 gpm)
   • PTFE – 54.4 lpm (14.4 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 1.59 mm (1/16″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.11 L (0.029 gal)
   • TPE – 0.11 L (0.029 gal)
   • PTFE – 0.09 L (0.025 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P1 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P1 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P1 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P1 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 13 mm (1/2″)
  • LIQUID DISCHARGE: 13 mm (1/2″)
  • CONNECTION TYPE : NPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 6.1 m (20′) Dry, 9.5 m (31′) Wet
   • TPE – 5.8 m (19′) Dry, 9.8 m (32′) Wet
   • PTFE – 5.18 m (17′) Dry, 9.8 m (32′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 56 lpm (14.8 gpm)
   • TPE – 56.8 lpm (15 gpm)
   • PTFE – 53.4 lpm (14.1 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 1.6 mm (1/16″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.11 L (0.029 gal)
   • TPE – 0.11 L (0.030 gal)
   • PTFE – 0.10 L (0.027 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P100 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P100 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P100 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P100 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 13 mm (1/2″)
  • LIQUID DISCHARGE: 13 mm (1/2″)
  • CONNECTION TYPE: NPT/BSPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 5.2 m (17.0′) Dry, 8.7 m (28.4′) Wet
   • TPE – 5.2 m (17.0′) Dry, 5.5 m (18.0′) Wet
   • PTFE – 4.5 m (14.7′) Dry, 9.3 (30.6′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 56 lpm (14.8 gpm)
   • TPE – 58.7 lpm (15.5 gpm)
   • PTFE – 57 lpm (15 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 1.6 mm (1/16″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.10 L (0.027 gal)
   • TPE – 0.11 L (0.029 gal)
   • PTFE – 0.10 L (0.027 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P1500 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P1500 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P1500 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P1500 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  • AIR INLET: 3/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 76 mm (3″)
  • LIQUID DISCHARGE: 76 mm (3″)
  • CONNECTION TYPE: DIN/ANSI (Flanged)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Full-Stroke PTFE – 5.5 m (18.2′) Dry, 8.6 m (28.4′) Wet
   • Reduced-Stroke PTFE – 3.63 m (12′) Dry, 8.6 m (28.4′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Full-Stroke PTFE – 878 lpm (232 gpm)
   • Reduced-Stroke PTFE – 784 lpm (207 gpm)
  • MAX PRESSURE: 
   • 8.6 bar (125 psi) for Polypropylene pumps
   • 6.9 bar (100 psi) for PVDF pumps
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 12.7 mm (1/2″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Full-Stroke PTFE – 5.8 L (1.52 gal)
   • Reduced-Stroke PTFE – 3.75 L (0.99 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P2 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  Bơm Màng WILDEN P2 Nhôm
  Bơm Màng WILDEN P2 NhômBơm Màng WILDEN P2 Inox

  Bơm Màng WILDEN P2 Pro-Flo Clamped Metal Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 25 mm (1″)
  • LIQUID DISCHARGE: 19 mm (3/4″)
  • CONNECTION TYPE: NPT/BSPT (Threaded)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 5.2 m (17.0′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet
   • TPE – 7.6 m (25.0′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet
   • Full-Stroke PTFE – 4.7 m (15.3′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet
   • Reduced-Stroke PTFE – 2.8 m (9.1′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 172 lpm (45.5 gpm)
   • TPE – 171 lpm (45.2 gpm)
   • Full-Stroke PTFE – 167 lpm (44.1 gpm)
   • Reduced-Stroke PTFE – 155 lpm (41 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 3.2 mm (1/8″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.3 L (0.08 gal)
   • TPE – 0.3 L (0.08 gal)
   • Full-Stroke PTFE – 0.3 L (0.08 gal)
   • Reduced-Stroke PTFE – 0.3 L (0.08 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P2 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P2 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P2 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P2 Pro-Flo Clamped Plastic Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 25 mm (1″)
  • LIQUID DISCHARGE: 25 mm (1″)
  • CONNECTION TYPE : DIN/ANSI (Flanged)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 5.5 m (18.0′) Dry, 8.8 m (29.0′) Wet
   • TPE – 5.5 m (18.0′) Dry, 8.8 m (29.0′) Wet
   • Full-Stroke PTFE – 4.1 m (13.6′) Dry, 8.6 m (28.4′) Wet
   • Reduced-Stroke PTFE – 3.4 m (11′) Dry, 8.8 m (29′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 140 lpm (37 gpm)
   • TPE – 140 lpm (37 gpm)
   • Full-Stroke PTFE – 139 lpm (36.8 gpm)
   • Reduced-Stroke PTFE – 132 lpm (35 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 3.2 mm (1/8″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.31 L (0.08 gal)
   • TPE – 0.39 L (0.10 gal)
   • Full-Stroke PTFE – 0.6 L (0.15 gal)
   • Reduced-Stroke PTFE – 0.23 L (0.06 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P200 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  Bơm Màng WILDEN P200 Nhựa
  Bơm Màng WILDEN P200 Nhựa

  Bơm Màng WILDEN P200 Pro-Flo Bolted Plastic Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 25 mm (1″)
  • LIQUID DISCHARGE: 25 mm (1″)
  • CONNECTION TYPE: DIN/ANSI (Flanged)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 3.6 m (11.9′) Dry, 9.1 m (30.0′) Wet
   • TPE – 3.5 m (11.4′) Dry, 9.8 m (32.0′) Wet
   • Full-Stroke PTFE – 3.5 m (11.4′) Dry, 8.6 m (28.4′) Wet
   • Reduced-Stroke PTFE – 2.4 m (7.9′) Dry, 9.4 m (31.0′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 220 lpm (58 gpm)
   • TPE – 216 lpm (57 gpm)
   • Full-Stroke PTFE – 195 lpm (51.4 gpm)
   • Reduced-Stroke PTFE – 174 lpm (46 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi) on PP and PVDF pumps
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 4.76 mm (3/16″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.32 L (0.09 gal)
   • TPE – 0.33 L (0.09 gal)
   • Full-Stroke PTFE – 0.5 L (0.13 gal)
   • Reduced-Stroke PTFE – 0.22 L (0.06 gal)
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Màng WILDEN P220 P230 Pro-Flo Bolted Metal Pump

  Bơm Màng WILDEN P220 Nhôm 1
  Bơm Màng WILDEN P220 Nhôm 1Bơm Màng WILDEN P220 Gang

  Bơm Màng WILDEN P220 P230 Pro-Flo Bolted Metal Pump

  • AIR INLET: 1/4″ FNPT
  • LIQUID INLET: 25 mm (1″)
  • LIQUID DISCHARGE: 25 mm (1″)
  • CONNECTION TYPE
   • NPT/BSPT (Threaded)
   • DIN/ANSI (Flanged)
  • MAX SUCTION LIFT CAPABILITY
   • Rubber – 5.4 m (17.6′) Dry, 9.3 (30.6′) Wet
   • TPE – 4.1 m (13.6′) Dry, 9.3 (30.6′) Wet
   • Full-Stroke PTFE – 5.5 m (18.2′) Dry, 9.0 m (29.5′) Wet
   • Reduced-Stroke PTFE – 3.5 m (11.4′) Dry, 9.3 m (30.6′) Wet
  • MAX FLOW RATE
   • Rubber – 212 lpm (56 gpm)
   • TPE – 212 lpm (56 gpm)
   • Full-Stroke PTFE – 185 lpm (49 gpm)
   • Reduced-Stroke PTFE – 168 lpm (44 gpm)
  • MAX PRESSURE: 8.6 bar (125 psi)
  • MAX DIAMETER SOLIDS: 6.4 mm (1/4″)
  • DISPLACEMENT PER STROKE (1 cycle = 2 strokes)
   • Rubber – 0.30 L (0.08 gal)
   • TPE – 0.34 L (0.09 gal)
   • Full-Stroke PTFE – 0.3 L (0.08 gal)
   • Reduced-Stroke PTFE – 0.23 L (0.06 gal)