Bơm Từ Hóa Chất YIDA

Bơm Từ Hóa Chất YIDA – YIDA Magnetic Pump

Bơm từ hóa chất YIDA với lịch sử hơn 20 năm chuyên sản xuất bơm hóa chất, hợp nhất việc phát triển, sản xuất và kinh doanh. Niềm tự hào của bơm từ hóa chất YIDA là hệ thống CADS tinh vi và đã xây dựng một trung tâm thử nghiệm bơm nước đạt các tiêu chuẩn quốc gia. Sản phẩm chính bao gồm: Bơm từ dòng MP, MPH, CQF; bơm hóa chất tự mồi dòng YD, CQF-Z; bơm hóa chất trục đứng có khả năng chạy khô với dòng YND/W.

Tất cả sản phẩm đều đạt giấy phép quốc gia cho sản xuất công nghiệp và được áp dụng rộng rãi trong các ngành như kỹ thuật hóa học, mạ điện, xử lý nước thải cho việc bảo vệ môi trường, sản xuất giấy, bán dẫn và PCB. Sự phát triển nhiều năm của bơm từ hóa chất YIDA đã sở hữu hệ thống trung tâm dịch vụ khách hàng, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 và đầy đủ thiết bị kiểm tra đảm bảo chất lượng đáng tin cậy. Cho dù bây giờ hoặc trong tương lai, bơm từ hóa chất YIDA sẽ luôn luôn tạo ra giá trị cho những người sử dụng

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA - MP Series - Magnetic Pump

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA MP-20R
  Bơm Từ Hóa Chất YIDA MP-20RBơm Từ Hóa Chất YIDA MP-120R

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA – MP Series – Magnetic Pump

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA với lịch sử hơn 20 năm chuyên sản xuất bơm hóa chất, hợp nhất việc phát triển, sản xuất và kinh doanh. Niềm tự hào của bơm từ hóa chất YIDA là hệ thống CADS tinh vi và đã xây dựng một trung tâm thử nghiệm bơm nước đạt các tiêu chuẩn quốc gia. Sản phẩm chính bao gồm: Bơm từ dòng MP, MPH, CQF; bơm hóa chất tự mồi dòng YD, CQF-Z; bơm hóa chất trục đứng có khả năng chạy khô với dòng YND/W.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA – MPH Series - Magnetic Pump

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA MPH-550
  Bơm Từ Hóa Chất YIDA MPH-550Bơm Từ Hóa Chất YIDA MPH-423

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA – MPH Series – Magnetic Pump

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA với lịch sử hơn 20 năm chuyên sản xuất bơm hóa chất, hợp nhất việc phát triển, sản xuất và kinh doanh. Niềm tự hào của bơm từ hóa chất YIDA là hệ thống CADS tinh vi và đã xây dựng một trung tâm thử nghiệm bơm nước đạt các tiêu chuẩn quốc gia. Sản phẩm chính bao gồm: Bơm từ dòng MP, MPH, CQF; bơm hóa chất tự mồi dòng YD, CQF-Z; bơm hóa chất trục đứng có khả năng chạy khô với dòng YND/W.