Bơm Hóa Chất

Bơm Hóa Chất – Chemical Pump

 • Bơm Hóa Chất được thiết kế và sản xuất đặc biệt để đảm bảo rằng chúng có thể xử lý các chất lỏng mạnh và ăn mòn. Thường xuyên bơm kháng hóa chất được sản xuất từ ​​thép không gỉ hoặc nhựa, nhưng luôn luôn quan trọng là phải kiểm tra rằng các vật liệu xây dựng tương thích với thành phần hóa học cụ thể của chất lỏng được xử lý. Ví dụ, một số máy bơm chuyển hóa chất chỉ được yêu cầu cho việc bơm chất lỏng ăn mòn ít hơn như một sản phẩm mỹ phẩm. Tuy nhiên, một số hóa chất có tính linh hoạt hoặc nguy hiểm hơn và cần phải được xây dựng theo các tiêu chí nghiêm ngặt hơn.
 • Các yêu cầu về hoạt động của bơm hóa chất rất nhiều phụ thuộc vào ứng dụng trong tay, ví dụ như chúng có thể được yêu cầu truyền tải lượng lớn hoặc có thể là một bơm đo hóa chất yêu cầu liều lượng rất cụ thể. Bơm quy trình hóa học thường là máy ly tâm hoặc bơm hóa chất từ ​​khi không có con dấu của chúng làm giới hạn khả năng bị rò rỉ chất lỏng.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX - Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX
  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX – Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD đang nhanh chóng trở thành một lực lượng có ảnh hưởng lớn tới thị trường trong ngành công nghiệp máy bơm chạy bằng từ tính toàn cầu. Bơm Hóa Chất PAN WORLD cung cấp với phạm vi rộng lớn loạt các máy bơm chất lượng cao với giá cả hợp lý, sở hữu danh tiếng tốt từ thị trường. Được thành lập và đặt trụ sở tại Nhật Bản, thiết lập thành một công ty mạng lưới toàn cầu.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Từ Hóa Chất TRUNDEAN - TMD-06~25 - Magnetic Pump

  Bơm Từ Hóa Chất TRUNDEAN TMD 06 - 25
  Bơm Từ Hóa Chất TRUNDEAN TMD 06 - 25

  Bơm Từ Hóa Chất TRUNDEAN – TMD-06~25 – Magnetic Pump

  Bơm từ hóa chất TRUNDEAN được làm bằng vật liệu chống ăn mòn, nhiệt dẻo GFR-PP hoặc PVDF và dễ dàng nạp và bốc dỡ. Bơm từ hóa chất TRUNDEAN có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như nghề nuôi trong thủy sản, sản xuất lắp ráp PCB, các công trình hóa học và xử lý bề mặt kim loại.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA - MP Series - Magnetic Pump

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA MP-20R
  Bơm Từ Hóa Chất YIDA MP-20RBơm Từ Hóa Chất YIDA MP-120R

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA – MP Series – Magnetic Pump

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA với lịch sử hơn 20 năm chuyên sản xuất bơm hóa chất, hợp nhất việc phát triển, sản xuất và kinh doanh. Niềm tự hào của bơm từ hóa chất YIDA là hệ thống CADS tinh vi và đã xây dựng một trung tâm thử nghiệm bơm nước đạt các tiêu chuẩn quốc gia. Sản phẩm chính bao gồm: Bơm từ dòng MP, MPH, CQF; bơm hóa chất tự mồi dòng YD, CQF-Z; bơm hóa chất trục đứng có khả năng chạy khô với dòng YND/W.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX-N PX-F

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX-N PX-F
  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX-N PX-F

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX-N PX-F

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD đang nhanh chóng trở thành một lực lượng có ảnh hưởng lớn tới thị trường trong ngành công nghiệp máy bơm chạy bằng từ tính toàn cầu. Bơm Hóa Chất PAN WORLD cung cấp với phạm vi rộng lớn loạt các máy bơm chất lượng cao với giá cả hợp lý, sở hữu danh tiếng tốt từ thị trường. Được thành lập và đặt trụ sở tại Nhật Bản, thiết lập thành một công ty mạng lưới toàn cầu.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Từ Hóa Chất TRUNDEAN - TMD-37~350 - Magnetic Pump

  Bơm Từ Hóa Chất TRUNDEAN TMD 37 - 350
  Bơm Từ Hóa Chất TRUNDEAN TMD 37 - 350

  Bơm Từ Hóa Chất TRUNDEAN – TMD-37~350 – Magnetic Pump

  Bơm từ hóa chất TRUNDEAN được làm bằng vật liệu chống ăn mòn, nhiệt dẻo GFR-PP hoặc PVDF và dễ dàng nạp và bốc dỡ. Bơm từ hóa chất TRUNDEAN có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như nghề nuôi trong thủy sản, sản xuất lắp ráp PCB, các công trình hóa học và xử lý bề mặt kim loại.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA – MPH Series - Magnetic Pump

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA MPH-550
  Bơm Từ Hóa Chất YIDA MPH-550Bơm Từ Hóa Chất YIDA MPH-423

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA – MPH Series – Magnetic Pump

  Bơm Từ Hóa Chất YIDA với lịch sử hơn 20 năm chuyên sản xuất bơm hóa chất, hợp nhất việc phát triển, sản xuất và kinh doanh. Niềm tự hào của bơm từ hóa chất YIDA là hệ thống CADS tinh vi và đã xây dựng một trung tâm thử nghiệm bơm nước đạt các tiêu chuẩn quốc gia. Sản phẩm chính bao gồm: Bơm từ dòng MP, MPH, CQF; bơm hóa chất tự mồi dòng YD, CQF-Z; bơm hóa chất trục đứng có khả năng chạy khô với dòng YND/W.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX-D PX-D-N PX-D-F

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX-D PX-D-N PX-D-F
  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX-D PX-D-N PX-D-F

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PX-D PX-D-N PX-D-F

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD đang nhanh chóng trở thành một lực lượng có ảnh hưởng lớn tới thị trường trong ngành công nghiệp máy bơm chạy bằng từ tính toàn cầu. Bơm Hóa Chất PAN WORLD cung cấp với phạm vi rộng lớn loạt các máy bơm chất lượng cao với giá cả hợp lý, sở hữu danh tiếng tốt từ thị trường. Được thành lập và đặt trụ sở tại Nhật Bản, thiết lập thành một công ty mạng lưới toàn cầu.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PI-Z-D - Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PI-Z-D
  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PI-Z-D

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PI-Z-D – Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD đang nhanh chóng trở thành một lực lượng có ảnh hưởng lớn tới thị trường trong ngành công nghiệp máy bơm chạy bằng từ tính toàn cầu. Bơm Hóa Chất PAN WORLD cung cấp với phạm vi rộng lớn loạt các máy bơm chất lượng cao với giá cả hợp lý, sở hữu danh tiếng tốt từ thị trường. Được thành lập và đặt trụ sở tại Nhật Bản, thiết lập thành một công ty mạng lưới toàn cầu.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PS - Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PS
  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PS

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PS – Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD đang nhanh chóng trở thành một lực lượng có ảnh hưởng lớn tới thị trường trong ngành công nghiệp máy bơm chạy bằng từ tính toàn cầu. Bơm Hóa Chất PAN WORLD cung cấp với phạm vi rộng lớn loạt các máy bơm chất lượng cao với giá cả hợp lý, sở hữu danh tiếng tốt từ thị trường. Được thành lập và đặt trụ sở tại Nhật Bản, thiết lập thành một công ty mạng lưới toàn cầu.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PS-F - Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PS-F
  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PS-F

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PS-F – Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD đang nhanh chóng trở thành một lực lượng có ảnh hưởng lớn tới thị trường trong ngành công nghiệp máy bơm chạy bằng từ tính toàn cầu. Bơm Hóa Chất PAN WORLD cung cấp với phạm vi rộng lớn loạt các máy bơm chất lượng cao với giá cả hợp lý, sở hữu danh tiếng tốt từ thị trường. Được thành lập và đặt trụ sở tại Nhật Bản, thiết lập thành một công ty mạng lưới toàn cầu.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PW - Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PW
  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PW

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PW – Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD đang nhanh chóng trở thành một lực lượng có ảnh hưởng lớn tới thị trường trong ngành công nghiệp máy bơm chạy bằng từ tính toàn cầu. Bơm Hóa Chất PAN WORLD cung cấp với phạm vi rộng lớn loạt các máy bơm chất lượng cao với giá cả hợp lý, sở hữu danh tiếng tốt từ thị trường. Được thành lập và đặt trụ sở tại Nhật Bản, thiết lập thành một công ty mạng lưới toàn cầu.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PW-F - Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PW-F
  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PW-F

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD PW-F – Bơm Từ PAN WORLD

  Bơm Hóa Chất PAN WORLD đang nhanh chóng trở thành một lực lượng có ảnh hưởng lớn tới thị trường trong ngành công nghiệp máy bơm chạy bằng từ tính toàn cầu. Bơm Hóa Chất PAN WORLD cung cấp với phạm vi rộng lớn loạt các máy bơm chất lượng cao với giá cả hợp lý, sở hữu danh tiếng tốt từ thị trường. Được thành lập và đặt trụ sở tại Nhật Bản, thiết lập thành một công ty mạng lưới toàn cầu.