Bơm Định Lượng SAMSAN

Bơm Định Lượng SAMSAN – SAMSAN Metering Pump

Bơm Định Lượng SAMSAN đã cung cấp cho các giải pháp tối ưu cho việc xử lý chất lỏng chuyên nghiệp các dòng bơm định lượng, bơm định lượng cho chất lỏng có độ nhớt cao, bơm pít-tông, bộ điều tiết chất lượng nước (pH, ORP, Clo dư, độ dẫn điện, hòa tan oxy, điều khiển P, điều khiển PID, tự động hiệu chỉnh độ pH và Clo dư), cảm biến cho các loại nêu trên của bộ điều khiển phát tín hiệu và bộ làm sạch bằng sóng siêu âm cho xử lý nước và chất thải.

Ngoài ra trong tương lai, bơm định lượng SAMSAN hứa sẽ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao được phát triển với công nghệ tiên tiến và thiết kế tuyệt vời cho khách hàng, chúng tôi liên tục kiểm soát cả hai hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9007 và Hệ thống Quản lý Môi trường Chuẩn Quốc Tế của ISO 14001.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng SAMSAN ST - SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN ST
  Bơm Định Lượng SAMSAN STBơm Định Lượng SAMSAN ST 01

  Bơm Định Lượng SAMSAN ST – SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN đã cung cấp cho các giải pháp tối ưu cho việc xử lý chất lỏng chuyên nghiệp các dòng bơm định lượng, bơm định lượng cho chất lỏng có độ nhớt cao, bơm pít-tông, bộ điều tiết chất lượng nước (pH, ORP, Clo dư, độ dẫn điện, hòa tan oxy, điều khiển P, điều khiển PID, tự động hiệu chỉnh độ pH và Clo dư), cảm biến cho các loại nêu trên của bộ điều khiển phát tín hiệu và bộ làm sạch bằng sóng siêu âm cho xử lý nước và chất thải.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng SAMSAN SG - SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN SG
  Bơm Định Lượng SAMSAN SG

  Bơm Định Lượng SAMSAN SG – SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN đã cung cấp cho các giải pháp tối ưu cho việc xử lý chất lỏng chuyên nghiệp các dòng bơm định lượng, bơm định lượng cho chất lỏng có độ nhớt cao, bơm pít-tông, bộ điều tiết chất lượng nước (pH, ORP, Clo dư, độ dẫn điện, hòa tan oxy, điều khiển P, điều khiển PID, tự động hiệu chỉnh độ pH và Clo dư), cảm biến cho các loại nêu trên của bộ điều khiển phát tín hiệu và bộ làm sạch bằng sóng siêu âm cho xử lý nước và chất thải.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng SAMSAN SY - SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN SY
  Bơm Định Lượng SAMSAN SY

  Bơm Định Lượng SAMSAN SY – SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN đã cung cấp cho các giải pháp tối ưu cho việc xử lý chất lỏng chuyên nghiệp các dòng bơm định lượng, bơm định lượng cho chất lỏng có độ nhớt cao, bơm pít-tông, bộ điều tiết chất lượng nước (pH, ORP, Clo dư, độ dẫn điện, hòa tan oxy, điều khiển P, điều khiển PID, tự động hiệu chỉnh độ pH và Clo dư), cảm biến cho các loại nêu trên của bộ điều khiển phát tín hiệu và bộ làm sạch bằng sóng siêu âm cho xử lý nước và chất thải.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng SAMSAN SS - SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN SS
  Bơm Định Lượng SAMSAN SS

  Bơm Định Lượng SAMSAN SS – SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN đã cung cấp cho các giải pháp tối ưu cho việc xử lý chất lỏng chuyên nghiệp các dòng bơm định lượng, bơm định lượng cho chất lỏng có độ nhớt cao, bơm pít-tông, bộ điều tiết chất lượng nước (pH, ORP, Clo dư, độ dẫn điện, hòa tan oxy, điều khiển P, điều khiển PID, tự động hiệu chỉnh độ pH và Clo dư), cảm biến cho các loại nêu trên của bộ điều khiển phát tín hiệu và bộ làm sạch bằng sóng siêu âm cho xử lý nước và chất thải.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng SAMSAN SP - SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN SP
  Bơm Định Lượng SAMSAN SP

  Bơm Định Lượng SAMSAN SP – SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN đã cung cấp cho các giải pháp tối ưu cho việc xử lý chất lỏng chuyên nghiệp các dòng bơm định lượng, bơm định lượng cho chất lỏng có độ nhớt cao, bơm pít-tông, bộ điều tiết chất lượng nước (pH, ORP, Clo dư, độ dẫn điện, hòa tan oxy, điều khiển P, điều khiển PID, tự động hiệu chỉnh độ pH và Clo dư), cảm biến cho các loại nêu trên của bộ điều khiển phát tín hiệu và bộ làm sạch bằng sóng siêu âm cho xử lý nước và chất thải.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng SAMSAN SV - SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN SV
  Bơm Định Lượng SAMSAN SV

  Bơm Định Lượng SAMSAN SV – SAMSAN Metering Pump

  Bơm Định Lượng SAMSAN đã cung cấp cho các giải pháp tối ưu cho việc xử lý chất lỏng chuyên nghiệp các dòng bơm định lượng, bơm định lượng cho chất lỏng có độ nhớt cao, bơm pít-tông, bộ điều tiết chất lượng nước (pH, ORP, Clo dư, độ dẫn điện, hòa tan oxy, điều khiển P, điều khiển PID, tự động hiệu chỉnh độ pH và Clo dư), cảm biến cho các loại nêu trên của bộ điều khiển phát tín hiệu và bộ làm sạch bằng sóng siêu âm cho xử lý nước và chất thải.