Bơm Định Lượng CHEONSEI

Bơm Định Lượng CHEONSEI – Mục Tiêu Chất Lượng & Chính Sách Chất Lượng

Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc. Tại Cheonsei, bơm định lượng CHEONSEI đánh giá chất lượng là thành phần quan trọng nhất trong tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bơm định lượng duy trì một mức độ cao về chất lượng sản phẩm và các chương trình hỗ trợ để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các giải pháp vượt trội với nhu cầu của họ

Triết Lý Bơm Định Lượng CHEONSEI

 • Mục tiêu chất lượng
  • Giảm khiếu nại của khách hàng
  • Giảm phần khiếm khuyết của quy trình
 • Chính sách chất lượng
  • Tiếp tục theo đuổi đa dạng hóa và cải tiến các sản phẩm hiện có
  • Phát triển mô hình mới bằng cách thu thập nhu cầu của khách hàng thông qua VE (Value Engineering)
  • Theo đuổi nghiên cứu sáng tạo và chuyển đổi kiến thức rõ ràng của nghiên cứu.
 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI PKD - Smoothy Metering Pump

  Bơm Định Lượng CHEONSEI PKD 212-PTC-FWS
  Bơm Định Lượng CHEONSEI PKD 212-PTC-FWSBơm Định Lượng CHEONSEI PKD 212-STS-FWS

  Bơm Định Lượng CHEONSEI PKD – Smoothy Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI AX Series - Metering Pump

  Bơm Định Lượng CHEONSEI AX1-12-PFC-HWS-Z
  Bơm Định Lượng CHEONSEI AX1-12-PFC-HWS-ZBơm Định Lượng CHEONSEI AX1-32-PFC-HWS-K

  Bơm Định Lượng CHEONSEI AX Series – Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI PKP - Smoothy Metering Pump

  Bơm Định Lượng CHEONSEI PKP-501M-SF-S-12
  Bơm Định Lượng CHEONSEI PKP-501M-SF-S-12

  Bơm Định Lượng CHEONSEI PKP – Smoothy Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI KM Series - Metering Pump

  Bơm Định Lượng CHEONSEI KM-102-FTC
  Bơm Định Lượng CHEONSEI KM-102-FTCBơm Định Lượng CHEONSEI KM-212-PTC

  Bơm Định Lượng CHEONSEI KM Series – Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI KD Series - Metering Pump

  Bơm Định Lượng CHEONSEI KDH-14N-STS
  Bơm Định Lượng CHEONSEI KDH-14N-STSBơm Định Lượng CHEONSEI KDV-23H-PTC

  Bơm Định Lượng CHEONSEI KD Series – Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI KP Series - Metering Pump

  Bơm Đinh Lượng CHEONSEI KPH-502M-ST
  Bơm Đinh Lượng CHEONSEI KPH-502M-STBơm Đinh Lượng CHEONSEI KPV-062L-SF

  Bơm Định Lượng CHEONSEI KP Series – Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI CKP Series - Metering Pump

  Bơm Đinh Lượng CHEONSEI CKP22-T
  Bơm Đinh Lượng CHEONSEI CKP22-T

  Bơm Định Lượng CHEONSEI CKP Series – Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI KH Series - Metering Pump

  Bơm Đinh Lượng CHEONSEI KHV1-12S-FTC
  Bơm Đinh Lượng CHEONSEI KHV1-12S-FTCBơm Đinh Lượng CHEONSEI KHV1-63S-PTC

  Bơm Định Lượng CHEONSEI KH Series – Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI BKH Series - Metering Pump

  Bơm Đinh Lượng CHEONSEI BKH
  Bơm Đinh Lượng CHEONSEI BKH

  Bơm Định Lượng CHEONSEI BKH Series – Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI SP-A Series - Metering Pump

  Bơm Định Lượng CHEONSEI SP-A
  Bơm Định Lượng CHEONSEI SP-A

  Bơm Định Lượng CHEONSEI SP-A Series – Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI SP-B Series - Metering Pump

  Bơm Định Lượng CHEONSEI SP-B
  Bơm Định Lượng CHEONSEI SP-B

  Bơm Định Lượng CHEONSEI SP-B Series – Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bơm Định Lượng CHEONSEI SP-C Series - Metering Pump

  Bơm Đinh Lượng CHEONSEI SP-C
  Bơm Đinh Lượng CHEONSEI SP-C

  Bơm Định Lượng CHEONSEI SP-C Series – Metering Pump

  Bơm định lượng CHEONSEI đã có được tích lũy kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất bơm đo lường (bơm định lượng) và phụ kiện máy bơm, trở thành nhà lãnh đạo của thiết kế bơm và các giải pháp sản xuất tại Hàn Quốc