Bạc Đạn NSK

Bạc Đạn NSK – Kiên Cường Khó Khăn, Vượt Bậc Phía Trước

Bạc Đạn NSK trở thành công ty đầu tiên tại Nhật Bản phát triển và sản xuất vòng bi, và kể từ đó, chúng tôi đã tiếp tục đổi mới công nghệ cách mạng và sản phẩm. Trong suốt 100 năm hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi đã tích cực đóng góp cho sự phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường trên toàn thế giới. Vào đầu những năm 60, Bạc Đạn NSK đặt ra các điểm phân phối ở nước ngoài và, cho đến nay, đã thiết lập các vị trí kinh doanh trên 30 quốc gia. Bạc Đạn NSK là một thương hiệu đáng tin cậy trên thế giới, cung cấp cho khách hàng toàn cầu cơ sở của chúng tôi với chất lượng và hiệu suất cao nhất.

Trở Thành Một Công Ty Toàn Cầu Nổi Bật

Bạc Đạn NSK đang tiến hành các chiến lược để tăng cường khả năng cạnh tranh và đạt được tăng trưởng hơn nữa dựa trên các nguyên tắc về an toàn, chất lượng và sự tuân thủ của chúng tôi. Bằng cách đó, chúng tôi nhằm mục đích phát triển các nguyên tắc cơ bản của công ty phù hợp với một công ty có doanh thu ròng 1 nghìn tỷ Yên, thành lập chính chúng tôi như là một công ty toàn cầu nổi bật.

Giai đoạn phát triển tiếp theo của chúng tôi sẽ không chỉ tập trung vào việc đáp ứng được mong đợi của khách hàng và đảm bảo sự tin tưởng của họ mà còn mang lại một giá trị mới cho xã hội nói chung.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn NSK – Bạc Đạn Cầu NSK – Ball Bearing

  Bạc Đạn NSK - Deep Groove Ball Bearing
  Bạc Đạn NSK - Deep Groove Ball BearingBạc Đạn NSK - Self Aligning Ball Bearing

  Bạc Đạn NSK – Bạc Đạn Cầu NSK – Ball Bearing

  Kể từ đầu những năm 1960, sau khi thành lập văn phòng bán hàng ở nước ngoài đầu tiên tại Ann Arbor, Michigan ở Hoa Kỳ, Bạc Đạn NSK đã tiếp tục thành lập địa điểm kinh doanh ở nước ngoài và đã không ngừng tăng cường sự hiện diện toàn cầu của mình.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn NSK - Bạc Đạn Đũa NSK - Roller Bearing

  Bạc Đạn NSK - Cylindrical Roller Bearing
  Bạc Đạn NSK - Cylindrical Roller BearingBạc Đạn NSK - Tapered Roller Bearing

  Bạc Đạn NSK – Bạc Đạn Đũa NSK – Roller Bearing

  Kể từ đầu những năm 1960, sau khi thành lập văn phòng bán hàng ở nước ngoài đầu tiên tại Ann Arbor, Michigan ở Hoa Kỳ, Bạc Đạn NSK đã tiếp tục thành lập địa điểm kinh doanh ở nước ngoài và đã không ngừng tăng cường sự hiện diện toàn cầu của mình.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn NSK - Bạc Đạn Gối Đỡ NSK - Ball Bearing Unit

  Bạc Đạn NSK - Plummer Block
  Bạc Đạn NSK - Plummer BlockBạc Đạn NSK - Ball Bearing Unit

  Bạc Đạn NSK – Bạc Đạn Gối Đỡ NSK – Ball Bearing Unit

  Kể từ đầu những năm 1960, sau khi thành lập văn phòng bán hàng ở nước ngoài đầu tiên tại Ann Arbor, Michigan ở Hoa Kỳ, Bạc Đạn NSK đã tiếp tục thành lập địa điểm kinh doanh ở nước ngoài và đã không ngừng tăng cường sự hiện diện toàn cầu của mình.