Bạc Đạn - Vòng Bi - Ổ Đỡ

Bạc Đạn – Vòng Bi – Ổ Đỡ

Bạc Đạn (Vòng Bi) là một phần tử máy làm hạn chế chuyển động tương đối chỉ đến chuyển động mong muốn và giảm ma sát giữa các bộ phận chuyển động. Thiết kế của ổ đỡ có thể, ví dụ, cung cấp cho các phần chuyển động được tự do chuyển động tuyến tính hoặc quay tự do xung quanh một trục cố định; hoặc, nó có thể ngăn chặn một chuyển động bằng cách kiểm soát các vectơ của lực lượng bình thường chịu trên các bộ phận chuyển động. Hầu hết các vòng bi tạo thuận lợi cho chuyển động mong muốn bằng cách giảm thiểu ma sát. Bạc đạn (vòng bi) được phân loại rộng theo loại hoạt động, các chuyển động được cho phép, hoặc theo hướng của tải (lực) áp dụng cho các bộ phận.

Các bạc đạn (vòng bi) quay giữ các bộ phận quay như trục hoặc trục trong các hệ thống cơ học, và truyền tải theo chiều dọc và hướng trục từ nguồn của tải đến cấu trúc hỗ trợ nó. Hình dạng đơn giản nhất của ổ đỡ, vòng bi đồng bằng, bao gồm một trục xoay trong một lỗ. Bôi trơn thường được sử dụng để giảm ma sát. Trong (bạc đạn) vòng bi và ổ đỡ con lăn, để tránh ma sát trượt, các yếu tố cán như con lăn hoặc quả bóng có mặt cắt ngang hình tròn nằm giữa các cuộc đua hoặc các tạp chí của bộ phận ổ đỡ. Có nhiều kiểu thiết kế bạc đạn (ổ đỡ) để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng một cách chính xác để có hiệu quả, độ tin cậy, độ bền và hiệu suất tối đa.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn NSK – Bạc Đạn Cầu NSK – Ball Bearing

  Bạc Đạn NSK - Deep Groove Ball Bearing
  Bạc Đạn NSK - Deep Groove Ball BearingBạc Đạn NSK - Self Aligning Ball Bearing

  Bạc Đạn NSK – Bạc Đạn Cầu NSK – Ball Bearing

  Kể từ đầu những năm 1960, sau khi thành lập văn phòng bán hàng ở nước ngoài đầu tiên tại Ann Arbor, Michigan ở Hoa Kỳ, Bạc Đạn NSK đã tiếp tục thành lập địa điểm kinh doanh ở nước ngoài và đã không ngừng tăng cường sự hiện diện toàn cầu của mình.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn NTN - Bạc Đạn Cầu NTN - Radial Ball Bearing

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Cầu NTN – Radial Ball Bearing
  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Cầu NTN – Radial Ball BearingBạc Đạn NTN – Bạc Đạn Cầu NTN – Radial Ball Bearing 1

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Cầu NTN – Radial Ball Bearing

  Bạc Đạn NTN – Bạc đạn NTN ổ lăn bao gồm các thành phần lăn quay (bi hoặc con lăn) giữa các vòng bên trong và bên ngoài, và hoạt động bằng ma sát lăn. Bạc đạn NTN được phân loại như ổ bi hoặc vòng bi lăn bằng sử dụng các thành phần lăn, và có sẵn trong hai loại tùy thuộc vào chiều của tải trọng được hỗ trợ, như vòng bi xuyên tâm hỗ trợ tải hướng tâm, và vòng bi lực đẩy hỗ trợ tải dọc trục.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn TIMKEN - Bạc Đạn Cầu TIMKEN - Ball Bearing

  Bạc Đạn TIMKEN - Bạc Đạn Cầu TIMKEN - Ball Bearing
  Bạc Đạn TIMKEN - Bạc Đạn Cầu TIMKEN - Ball Bearing

  Bạc Đạn TIMKEN – Bạc Đạn Cầu TIMKEN – Ball Bearing

  Bạc Đạn TIMKEN được sử dụng trong động cơ điện cho các dụng cụ nông nghiệp, các thiết bị chế biến thực phẩm

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn NSK - Bạc Đạn Đũa NSK - Roller Bearing

  Bạc Đạn NSK - Cylindrical Roller Bearing
  Bạc Đạn NSK - Cylindrical Roller BearingBạc Đạn NSK - Tapered Roller Bearing

  Bạc Đạn NSK – Bạc Đạn Đũa NSK – Roller Bearing

  Kể từ đầu những năm 1960, sau khi thành lập văn phòng bán hàng ở nước ngoài đầu tiên tại Ann Arbor, Michigan ở Hoa Kỳ, Bạc Đạn NSK đã tiếp tục thành lập địa điểm kinh doanh ở nước ngoài và đã không ngừng tăng cường sự hiện diện toàn cầu của mình.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Cầu NTN – Thrust Ball Bearing

  Bạc Đạn NTN Cầu Chặn Một Chiều – Single Direction Thrust Ball Bearings
  Bạc Đạn NTN Cầu Chặn Một Chiều – Single Direction Thrust Ball Bearings

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Cầu NTN – Thrust Ball Bearing

  Bạc Đạn NTN – Bạc đạn NTN ổ lăn bao gồm các thành phần lăn quay (bi hoặc con lăn) giữa các vòng bên trong và bên ngoài, và hoạt động bằng ma sát lăn. Bạc đạn NTN được phân loại như ổ bi hoặc vòng bi lăn bằng sử dụng các thành phần lăn, và có sẵn trong hai loại tùy thuộc vào chiều của tải trọng được hỗ trợ, như vòng bi xuyên tâm hỗ trợ tải hướng tâm, và vòng bi lực đẩy hỗ trợ tải dọc trục.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn TIMKEN – Bạc Đạn Đũa TIMKEN – Cylindrical Bearing

  Bạc Đạn Đũa TIMKEN
  Bạc Đạn Đũa TIMKENBạc Đạn Đũa TIMKEN 1

  Bạc Đạn TIMKEN – Bạc Đạn Đũa TIMKEN – Cylindrical Bearing

  Bạc Đạn TIMKEN được sử dụng trong động cơ điện cho các dụng cụ nông nghiệp, các thiết bị chế biến thực phẩm

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn NSK - Bạc Đạn Gối Đỡ NSK - Ball Bearing Unit

  Bạc Đạn NSK - Plummer Block
  Bạc Đạn NSK - Plummer BlockBạc Đạn NSK - Ball Bearing Unit

  Bạc Đạn NSK – Bạc Đạn Gối Đỡ NSK – Ball Bearing Unit

  Kể từ đầu những năm 1960, sau khi thành lập văn phòng bán hàng ở nước ngoài đầu tiên tại Ann Arbor, Michigan ở Hoa Kỳ, Bạc Đạn NSK đã tiếp tục thành lập địa điểm kinh doanh ở nước ngoài và đã không ngừng tăng cường sự hiện diện toàn cầu của mình.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Đũa NTN – Radial Roller Bearing

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Đũa NTN – Radial Roller Bearing
  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Đũa NTN – Radial Roller BearingBạc Đạn NTN – Bạc Đạn Đũa NTN – Radial Roller Bearing 1

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Đũa NTN – Radial Roller Bearing

  Bạc Đạn NTN – Bạc đạn NTN ổ lăn bao gồm các thành phần lăn quay (bi hoặc con lăn) giữa các vòng bên trong và bên ngoài, và hoạt động bằng ma sát lăn. Bạc đạn NTN được phân loại như ổ bi hoặc vòng bi lăn bằng sử dụng các thành phần lăn, và có sẵn trong hai loại tùy thuộc vào chiều của tải trọng được hỗ trợ, như vòng bi xuyên tâm hỗ trợ tải hướng tâm, và vòng bi lực đẩy hỗ trợ tải dọc trục.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn TIMKEN - Bạc Đạn Gối Đỡ TIMKEN

  Bạc Đạn TIMKEN
  Bạc Đạn TIMKENBạc Đạn TIMKEN 2

  Bạc Đạn TIMKEN – Bạc Đạn Gối Đỡ TIMKEN

  Bạc Đạn TIMKEN được sử dụng trong động cơ điện cho các dụng cụ nông nghiệp, các thiết bị chế biến thực phẩm

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Đũa NTN – Thrust Roller Bearing

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Đũa NTN – Thrust Roller Bearing
  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Đũa NTN – Thrust Roller Bearing

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Đũa NTN – Thrust Roller Bearing

  Bạc Đạn NTN – Bạc đạn NTN ổ lăn bao gồm các thành phần lăn quay (bi hoặc con lăn) giữa các vòng bên trong và bên ngoài, và hoạt động bằng ma sát lăn. Bạc đạn NTN được phân loại như ổ bi hoặc vòng bi lăn bằng sử dụng các thành phần lăn, và có sẵn trong hai loại tùy thuộc vào chiều của tải trọng được hỗ trợ, như vòng bi xuyên tâm hỗ trợ tải hướng tâm, và vòng bi lực đẩy hỗ trợ tải dọc trục.

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn TIMKEN - Bạc Đạn Tự Bôi Trơn TIMKEN

  Bạc Đạn TIMKEN - Plain
  Bạc Đạn TIMKEN - Plain

  Bạc Đạn TIMKEN – Bạc Đạn Tự Bôi Trơn TIMKEN

  Bạc Đạn TIMKEN được sử dụng trong động cơ điện cho các dụng cụ nông nghiệp, các thiết bị chế biến thực phẩm

 • You've just Thêm this product to the cart:

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Gối Đỡ NTN – Bearing Unit

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Gối Đỡ NTN – Bearing Unit
  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Gối Đỡ NTN – Bearing UnitBạc Đạn NTN – Bạc Đạn Gối Đỡ NTN – Bearing Unit 1

  Bạc Đạn NTN – Bạc Đạn Gối Đỡ NTN – Bearing Unit

  Bạc Đạn NTN – Bạc đạn NTN ổ lăn bao gồm các thành phần lăn quay (bi hoặc con lăn) giữa các vòng bên trong và bên ngoài, và hoạt động bằng ma sát lăn. Bạc đạn NTN được phân loại như ổ bi hoặc vòng bi lăn bằng sử dụng các thành phần lăn, và có sẵn trong hai loại tùy thuộc vào chiều của tải trọng được hỗ trợ, như vòng bi xuyên tâm hỗ trợ tải hướng tâm, và vòng bi lực đẩy hỗ trợ tải dọc trục.